tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Radcy >> Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu rozpoczęła przyjmowanie deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku.

Deklaracje można składać na załączonym formularzu do dnia 23 października 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oirp@torun.oirp.pl, pisemnie na adres: OIRP w Toruniu, ul. Chełmińska 16 lub osobiście w siedzibie Biura Izby, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w danym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, radcę prawnego udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie wyznacza się  w drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół. Radcowie prawni ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostaną wylosowani są zastępcami wyznaczonych radców prawnych.

W związku z sugestią Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącą świadczenia nieodpłatnej mediacji w punktach NPP od dnia 1 stycznia 2020 roku, pierwszeństwo w losowaniu będą mieli radcowie prawni spełniający warunki określone w art. 4 a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) celem zabezpieczenia ustawowych potrzeb Powiatu.

Radcy prawni, którzy złożyli deklarację udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, a nie spełniają określonych dla mediatorów w ww. ustawie warunków, mogą jeszcze złożyć wniosek o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego lub wniosek o wpis na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. W przypadku skorzystania z takiej możliwości prosimy o wcześniejsze (przed datą losowania) poinformowanie Izby o złożonym wniosku lub o dokonanym wpisie.  

Przypominamy, że radcą prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:

  1. prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;
  2. któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;
  3. z którym umowa o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej została rozwiązana   z przyczyn dotyczących radcy prawnego – przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
  4. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  5. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji za okres dłuższy niż 2 miesiące.

Wykonując obowiązek wynikający z art. 69i ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836, z późn. zm.) podajemy wykaz radców prawnych deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych cudzoziemców.
 

W załącznikach - (poniżej):

-pismo Dziekana Rady OIRP w Toruniu Ryszarda Wilmanowicza

-aktualny formularz deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

- informacja Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP o niektórych zmianach wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (DZ. U z 2018 r. poz. 1467).

- lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania NPP w 2023 roku

- wykaz radców prawnych deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych cudzoziemców.
 
Możliwości dostępu w poszczególnych powiatach / miastach na prawach powiatu

Urząd Miasta Torunia

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8,

87-100 Toruń

ul. Wały gen. Sikorskiego 10

pok. 36, UM Torunia

poniedziałek - piątek 

w godz. 7.30-11.30

ul. Grudziądzka 126 b

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia

poniedziałek - piątek 

w godz. 9.00-13.00

ul. Poznańska 52

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia

poniedziałek - piątek 

w godz. 9.00-13.00

ul. Rydygiera 12 A

Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia

poniedziałek - piątek 

w godz. 9.00-13.00

Starostwo Powiatowe

w Toruniu

ul. Towarowa 4-6 

87-100 Toruń

 

UG Czernikowo

ul. Słowackiego 12

wtorek w godz. 10:00-14:00

Świetlica Wiejska Obrowo

Al. Lipowa 29

środa w godz. 15:00-19:00

piątek w godz. 15:30 - 19:30

 

Dom Kultury w Górsku

ul. Leśna 13/1

poniedziałek

w godz. 14:00-18:00 

 

Urząd Gminy w Łubiance

ul. Toruńska 97

czwartek

w godz. 15:00-19:00

Starostwo Powiatowe

we Włocławku

ul. Cyganka 28

87-800 Włocławek

 

Chodecz, ul. Kaliska 2

czwartek i piątek

w godz.: 15.30 – 19.30

Brześć Kujawski,

ul. Kolejowa 3

poniedziałek – środa

w godz:15.30 – 19.30

Urząd Miasta Włocławka

ul. Zielony Rynek 11/13,

87-800 Włocławek

Włocławek

ul. Mechaników 1

od poniedziałku do piątku,

w godz. 15.00 – 19.00

Starostwo Powiatowe

w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1,

86-300 Grudziądz

Starostwo Powiatowe

w Grudziądzu

ul. Małomłyńska 1

poniedziałek w godz. 8.00 – 12.00,

wtorek w godz. 15.00 – 19.00,

środa, w godz. 12.00 – 16.00

Urząd Miasta Grudziądza

ul. Ratuszowa 1,

86-300 Grudziądz

Grudziądz, ul. Hallera 37

od poniedziałku do piątku,

w godz. 13:00-17:00,

Starostwo Powiatowe

w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1,

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 37

Poniedziałek,w godz. 15.00-19.00

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie

z/s w Mszanowie,

ul. Podleśna 1

wtorek, w godz.13.00 – 17.00

 

Starostwo Powiatowe

w Nowym Mieście Lubawskim,

ul. Rynek 1

piątek, w godz.8.00 – 12.00

 

Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 B,

87-600 Lipno

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lipnie, ul. 11 Listopada 9

poniedziałek – piątek, w godz. 8.00-12.00

Starostwo Powiatowe

w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno

Wąbrzeźno,

ul. Wolności 44

poniedziałek – piątek,

w godz. 7.30 – 11.30

Starostwo Powiatowe

w Golubiu – Dobrzyniu,

Plac Tysiąclecia 25,

7-400 Golub – Dobrzyń

Starostwo Powiatowe

w Golubiu – Dobrzyniu,

ul. Plac Tysiąclecia 25

poniedziałek – piątek, w godz. 11.30 – 15.30

Starostwo Powiatowe

w Brodnicy ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica

Starostwo Powiatowe

w Brodnicy, ul. Kamionka 18

poniedziałek – piątek 

w godz. 8.00 – 12.00

Starostwo Powiatowe

w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 8,

87-700 Aleksandrów Kujawski

 

Dom Kultury w Zakrzewie,

ul. Dworcowa 1

środa, w godz. 11.00 – 15.00

Urząd Gminy w Konecku,

ul. Lubańskiego 11

czwartek, w godz. 10.00 – 14.00

Szkoła Podstawowa w Przybranowie, Przybranowo 48

wtorek, w godz. 11.00 – 15.00

Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19

piątek, w godz.10.00 – 14.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Sikorskiego 3

poniedziałek,

w godz. 10.00 – 14.00

Starostwo Powiatowe

w Radziejowie ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów

Starostwo Powiatowe

w Radziejowie ul. Kościuszki 58

poniedziałki, środy  7.30-11.30

wtorki, czwartki, piątki 16.00-20.00.

Starostwo Powiatowe

w Rypinie, ul. Warszawska 38,

87-500 Rypin

Starostwo Powiatowe

w Rypinie, ul. Warszawska 38, pok.103

poniedziałek – piątek

w godz. 7.30 – 11.30

Starostwo Powiatowe

w Chełmnie ul. Harcerska 1,

86-200 Chełmno

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,

ul. Słowackiego 3

poniedziałek, w godz. 7.30 – 11.30

Urząd Gminy w Unisławiu,

ul. Parkowa 20

wtorek, w godz. 8.00 – 12.00

Urząd Gminy w Papowie Biskupim, Papowo Biskupie 128

środa, czwartek,

w godz.7.30 – 11.30

Starostwo Powiatowe

w Chełmnie, ul. Harcerska 1

piątek, w godz. 7.30 – 11.30