tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Radcy >> Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY NA LATA 2023-2026

W dniu 21.grudnia 2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

Pełna treść Umowy dostępna jest na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Składka podstawowa wynosi 228 zł na rok (tj. 19 zł miesięcznie).

W celu otrzymania certyfikatów, warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych można zgłaszać się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.:  Pani Dominika Grochowska, tel. +48 722 201 223, maildominika.grochowska@wtwco.com lub radcaprawny@wtwco.com

Istnieje także możliwość samodzielnego pobrania certyfikatów oraz skorzystania z oferty ubezpieczeń dobrowolnych na platformie e-KIRP.

W sprawach związanych ze szkodami prosimy o kontakt na adres: szkody.radcaprawny@wtwco.com

Poszkodowani występujący z roszczeniami wobec radcy prawnego winni zgłaszać szkody bezpośrednio do Ubezpieczycieli. W sytuacji, jeśli błąd radcy prawnego skutkujący szkodą miał miejsce przed 2020 r., szkodę należy zgłosić do PZU na adres e-mail: kontakt@pzu.pl. Jeśli błąd r.pr. skutkujący szkodą miał miejsce po 01.01.2020 r., szkodę należy zgłosić do UNIQA na dres e-mail: Szkody.Korporacyjne@uniqa.pl

Istnieje możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

1.    ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,

2.    nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora, oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD, doradcy restrukturyzacyjnego,

3.    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,

4.    nadwyżkowe ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej,

5.    nadwyżkowe ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia

6.    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,

7.    ubezpieczenie mienia kancelarii.

8.    ubezpieczenie „pod kontrakt” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prawnej, wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów.

Dodatkowo UNIQA oferuje zniżki dla radców prawnych i aplikantów w ubezpieczeniu mienia i komunikacyjnym dostępnych na platformach online UNIQA (20% od taryfy).