tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: PANORAMA ROKU | SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2019

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: PANORAMA ROKU | SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2019

Szanowni Państwo

Podobnie jak w ubiegłych latach Trybunał Sprawiedliwości opublikował właśnie Panoramę roczną, która przedstawia w syntetycznej formie działalność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w minionym roku, poświęcając szczególną uwagę swoim najważniejszym wyrokom i ich znaczeniu dla obywateli europejskich.

 

Każdy obywatel może zatem zapoznać się z pracą tej instytucji, która od momentu jej utworzenia chroni nasze prawa: z jednej strony, kontrolując zgodność z prawem aktów wydanych przez instytucje Unii i czuwając nad przestrzeganiem przez państwa zobowiązań, które ciążą na nich jako członkach Unii, z drugiej strony, wyjaśniając – na wniosek sądów krajowych – znaczenie prawa Unii w jego codziennym zastosowaniu.

 

Z uwagi na jej treść Panorama roczna powinna dotrzeć do jak największej liczby czytelników we wszystkich państwach członkowskich.

 

Inaczej niż w poprzednich latach oraz mając na uwadze kryzys sanitarny, który w znacznym stopniu zmienił nasze schematy stylu życia, postanowiliśmy zrezygnować z rozpowszechnienia papierowych egzemplarzy na rzecz wersji cyfrowej.

 

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za udostępnienie tej publikacji Państwa partnerom drogą cyfrową poprzez rozesłanie jej przy użyciu list adresatów lub poprzez utworzenie na stronie internetowej Państwa organizacji linku odsyłającego bezpośrednio do Panoramy roku 2019 lub do strony internetowej Trybunału (www.curia.europa.eu) bądź w sposób, który uznają Państwo za najbardziej odpowiedni.

 

Z góry dziękujemy Państwu za przesłanie uwag i sugestii, które pozwolą nam ocenić naszą publikację i jej promocję, na następujący adres: direction.communication@curia.europa.eu.

 

 

 

Dyrekcja ds. Komunikacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej