tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> WYBORY SAMORZĄDOWE 2020

WYBORY SAMORZĄDOWE 2020

LISTA  ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA DELEGATÓW  NA ZGROMADZENIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI XI KADENCJI

Lista zgłoszonych kandydatów na delagatów na Zgromadzenie w związku z wyborami XI kadnecji - w załączeniu na dole strony.

Nowe terminy zebrań rejonowych

Rada Okręgowej  Izby Radców Prawnych podjęła w dniu 1 kwietnia 2020 r. Uchwałę Nr 98/2020 zmieniającą uchwałę z dnia 23 stycznia 2020 r. Nr 2/2020 w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XI kadencji.

Z uwagi na obowiązujący od dnia 14 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 z późn. zm.), a następnie obowiązujący od dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) i związanych z nimi zakazami przemieszczania się  i gromadzenia osób - w uchwale Nr 2/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XI kadencji dokonuje się następujących zmian:

Nowe terminy i miejsca odbycia zebrań rejonowych:

1) dla rejonu II we Włocławku - we wtorek 16 czerwca 2020 r. o godzinie 15:00

     w hotelu Młyn we Włocławku ul. Okrzei 77;

2) dla rejonu I w Toruniu – we wtorek 16 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00

     w hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45, Sala Kujawska,

Rejestracji kandydatów w wyborach dokonała Okręgowa Komisja Wyborcza OIRP w Toruniu w terminach ogłoszonych i zakończonych odpowiednio tj. 6 i 13 marca 2020 r. w liczbie 23 kandydatów z rejonu włocławskiego (na 16 miejsc) i 96 kandydatów z rejonu toruńskiego (na 81 miejsc). Zgodnie z Ordynacją wyborczą istnieje możliwość zgłoszenia kolejnych kandydatów wraz z ich zgodą na kandydowanie w wyborach na zebraniach rejonowych na delegata na Zgromadzenie.

Termin zgłaszania ewentualnych dodatkowych kandydatów na delegatów na Zgromadzenie XI kadencji upływa dla obu rejonów w dniu 15 maja 2020 r. o godzinie 16:00, wg zasad zawartych w piśmie z dnia 3 lutego 2020 r.

Dla przeprowadzenia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu wyborów, z wyłączeniem wyborów, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz podjęcia czynności zgromadzenia sprawozdawczego zwołuje się Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu na dzień 7 sierpnia 2020 r., na godz. 12:00, w Toruniu (adres: Hotel Filmar, Sala Kujawska, ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń).”

Termin zgłaszania kandydatów w wyborach, które zostaną przeprowadzone na zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustalono na dzień 8 lipca 2020 r. włącznie.

 

Terminy zebrań rejonowych i powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Toruniu.

Zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie zostały zwołane:

- dla rejonu II we Włocławku - we wtorek 7 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00 w Hotelu Młyn we Włocłąwku, ul. Okrzei 77;

- dla rejonu I w Toruniu - we wtorek 14 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00 w Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45, Sala Kujawska 

O terminie i miejscu zebrań rejonowych radcy prawni zostaną poinformowani odrębną pocztą.

Stosownie do § 19 Uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu:

Zgłoszenie kandydata w wyborach na delegata na Zgromadzenie 

Rejestracji kandydatów w wyborach dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza OIRP w Toruniu.

Zgłoszenia kandydata wraz z jego zgodą na kandydowanie w wyborach na zebraniach rejonowych na delegata na Zgromadzenie następuje w formie pisemnej, według wzoru załączonego poniżej.

Terminy zgłaszania kandydatów na delegatów na Zgromadzenie XI kadencji upływają:

1) dla rejonu Włocławka - w piątek dnia 6 marca 2020 r. o godzinie 16:00;

2) dla rejonu Torunia - w piątek dnia 13 marca 2020 r. o godzinie 16:00.