tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Radcy >> Oferty Pracy >> Kierownik Działu Windykacji Wierzytelności (04.02.2019)

Kierownik Działu Windykacji Wierzytelności (04.02.2019)

Szukamy Radcy prawnego - Kierownika Działu Windykacji Wierzytelności, specjalisty z zakresu procesów gospodarczych oraz umów o roboty budowlane.

Na wyłączność i w formule B2B

Do Twoich obowiązków będzie należało:

- kierowanie zespołem prawników (2 osoby)

- odzyskiwanie należności dla naszych klientów (przedsiębiorców)

- bieżąca pomoc prawna dla Klientów z branży budowlanej i transportowej

Ważne jest jakie masz doświadczenie, czym się zajmowałeś i czy kierowałeś ludźmi. Kiedy zdałeś egzaminy radcowskie jest bez znaczenia.

Mile widziana będzie również znajomość prawa zamówień publicznych oraz zagadnień z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Zależy nam na ludziach, którzy chcą być zadowoleni z siebie i ze swojej pracy. W Firmie spędzamy wiele godzin. Praktycznie 1/3 dnia. Chcemy, żeby ten czas był fajny i przyjemny. Chcemy z uśmiechem iść do roboty i z takim samym uśmiechem wracać do domu.

Jeśli chcesz z nami pracować – po prostu przyjdź.

CV i List motywacyjny prześlij na kariera@kancelariacw.pl

Dopisz koniecznie klauzulę o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cieciórski, Wacławik Spółkę Partnerską radców prawnych moich danych osobowych zamieszczonych w złożonej przeze mnie aplikacji, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Zgody udzielam na okres jednego roku i wiem, że mogę ją w każdej chwili wycofać.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Toruniu.

Twoje dane są przetwarzane w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, poprzedzających zawarcie umowy na podstawie naszego uzasadnionego interesu  lub na podstawie i w celu wykonania umowy o świadczenie usług prawnych. Twoje dane będą również przetwarzane na podstawie ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych w celu ich wypełnienia (wynikają one z przepisów szczególnych, w tym obowiązków podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wygaśnięciu ciążących na nas obowiązków oraz upływie okresu przedawnienia przysługujących nam roszczeń.

Część czynności przetwarzania Twoich danych osobowych powierzyliśmy naszym księgowym, informatykom, dostawcom poczty internetowej i systemu organizacji pracy i bazy danych w Kancelarii. Twoje dane nie będą przetwarzane przez inne podmioty lub przez ww. w celach innych niż wskazane powyżej. Twoje dane nie zostaną przez nas przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Poszczególne czynności przetwarzania mogą być dokonywane przez zautomatyzowany system podejmowania decyzji, jednak nie będzie to miało wpływu na Twoją sytuację i nie poniesiesz z tego tytułu żadnych konsekwencji.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do informacji jakie dane przetwarzamy. Możesz żądać ich ograniczenia, usunięcia, przeniesienia do innego administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W razie stwierdzenia naruszeń przepisów, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych sprawującego nadzór nad ochroną danych. osobowych.”