tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aktualności archiwum

Aktualności archiwum

Opublikowano:: 5.12.2017
Zaproszenie na spotkanie wigilijne Radców Prawnych Seniorów

W imieniu własnym oraz Klubu Seniora i Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych pragnę serdecznie zaprosić na spotkanie wigilijne Radców Prawnych – Seniorów, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 13:30 w Zajeździe Staropolskim, przy ul. Żeglarskiej 10 w Toruniu.

Z wyrazami szacunku oraz nadzieją na spotkanie
w imieniu Rady OIRP

Dziekan Ryszard Wilmanowicz

 

Opublikowano:: 5.12.2017
Zaproszenie do publikowania artykułów - kwartalnik "Prawo i Więź"

W imieniu Redaktora Naczelnego kwartalnika "Prawo i Więź" dr hab. Piotra Zakrzewskiego zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich do publikacji artykułów, sprawozdań, recenzji. Szczegółowe informacje zamieszamy w załączniku. 

 

Opublikowano:: 4.12.2017
Konferencja 7 XII 2017 Toruń

Szanowni Państwo,w załączeniu przekazujemy zaproszenie na Wojewódzką konferencję pt.: „Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji” zorganizowaną  przez Stowarzyszenie ANTY-RAMA oraz Fundację  Narodowego Dnia Życia.    

            
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Konferencja odbędzie się  w czwartek 7 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu FIMAR, ul. Grudziądzka 45

Zainteresowanych wydarzeniem prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: biuro@prawarodziny.pl

Opublikowano:: 29.11.2017
ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zapraszamy na seminarium dotyczące wszystkich aspektów odmowy udostępnienia informacji publicznej, sądowej kontroli tego procesu, oraz możliwości zabezpieczenia się przed ewentualną odpowiedzialnością karną z tytułu skarg o nieudostępnienie informacji.

Szczególną korzyścią jest komplet wzorów pism i decyzji, które uczestnicy otrzymują w materiałach, a także w formie elektronicznej w formacie pozwalającym na ich edycję.

MIEJSCE: Bydgoszcz
DATA: 14 grudnia 2017 r.
CENA: 475 zł netto (rabat 15 zł/os. przy zgłoszeniu 2 i więcej uczestników)

TRENER PROWADZĄCY: dr Piotr Sitniewski - prezes i założyciel Fundacji JAWNOSC.PL, działającej na rzecz jawności życia publicznego; autor rozprawy doktorskiej z tej tematyki, komentarza do ustawy, oraz kilkudziesięciu artykułów, a przy tym niezwykle komunikatywny i skuteczny trener, zawsze bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Jest on także autorem książki Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi (Wolters Kluwer 2014 r.), która stanowi syntetyczne zestawienie najczęściej pojawiających się zagadnień związanych z praktyczną stroną realizacji prawa do informacji publicznej.

Pełna informacja w załączniku niniejszej wiadomości.

Opublikowano:: 22.11.2017
XXIX Ogólnopolska Spartakiada Prawników

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu załączamy pismo dotyczące organizacji XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników w Opolu (12-16 września 2018 roku).

 

Opublikowano:: 22.11.2017
Szkolenie "Mediacja w postępowaniu administracyjnym"

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Mediacja w postępowaniu administracyjnym”, które odbędzie się 4 grudnia 2017 r. w siedzibie KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 11:00 - 16:00

Tematyka szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia i analiza wprowadzonych od 1 czerwca 2017 r. do kodeksu postępowania administracyjnego regulacji prawnych dotyczących mediacji administracyjnej w oparciu o zaprojektowane przez autora kategorie praktyczne oraz komparatystyczne celem ukazania specyfiki nowej dla postępowania administracyjnego instytucji polubownego rozwiązywania sporów

Prowadzący: dr Adam Zienkiewicz - radca prawny, doktor nauk prawnych, mediator stały Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie, ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Udział w wydarzeniu zapewnia uzyskanie 10 punktów szkoleniowych.

Link do rejestracji:

http://4grudnia.badanie.net/

Koszt: 250 zł
Wymagany tytuł wpłaty: Mediacja w postępowaniu administracyjnym 4.12.2017 Imię Nazwisko uczestnika.

Wpłaty na konto Centrum Mediacji Gospodarczej:
mBank 39114010100000537023001006

Agenda szkolenia oraz sylwetka wykładowcy w załączeniu.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opublikowano:: 21.11.2017
Wirtualne Muzeum - Sekcja Historyczna

Uprzejmie informujmy, że z inicjatywy Krajowej Rady Radców Prawnych została stworzona Sekcja Historyczna przy Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, której zadaniem jest m.in, poszerzanie zbiorów archiwalnych, zbieranie przekazów ustnych osób działających na rzecz samorządu, a także gromadzenie artefaktów związanych z historią samorządu radcowskiego.

W ramach tej inicjatywy zostało utworzone wirtualne Muzeum Historii Samorządu Zawodowego Radców Prawnych dostępne na stronie www.kirp.pl, zakładka "Wirtulne Muzeum."
Wychodząc na przeciw tej inicjatywie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wszelkie sugestie dotyczące kształtu "Wirtualnego Muzeum". Jednocześnie w celu poszerzania zasobu zbiorów archiwalnych prosimy o możliwość udostępniania wszelkich materiałów i artefaktów o wymiarze historycznym związanych z funkcjonowaniem naszego samorządu, które będziemy mogli wykorzystać w tym projekcie. Zwracamy się także, do osób skłonnych do przekazania relacji ustnych związanych z historią funkcjonowania naszego samorządu.

 

Opublikowano:: 20.11.2017
#trzymamstronekobiet

Zapraszamy do udziału w akcji “16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet” organizowanej w dniach 25 listopada - 10 grudnia br. Jest to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn, międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet.
W ramach tegorocznej kampanii w Polsce, na ulicach miast będą rozdawane skierowane do mężczyzn ulotki z informacjami o przemocy wobec kobiet i sposobami włączenia się do walki z przemocą wobec kobiet oraz symboliczne białe wstążki.

Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć.
Początek 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet – 25 listopada, Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet – upamiętnia zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominikany. 6 grudnia upamiętnia wydarzenia z 1989 r., kiedy w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. Oświadczył, że zrobił to, bo jego zdaniem kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Skala przemocy wobec kobiet jest olbrzymia: jak podaje Centrum Praw Kobiet, dwie na pięć badanych kobiet zostały zgwałcone lub stały się ofiarami innych form przemocy seksualnej. Ponad 90% osób doświadczających przemocy seksualnej to kobiety. Na podstawie badań wiktymizacyjnych przyjmuje się, że w Polsce dochodzi do ujawnienia jedynie około 8% popełnionych przestępstw seksualnych. W ponad 90% przypadków zgwałceń sprawcy pozostają bezkarni. Rośnie również liczba kobiet zabitych na tle przemocy domowej. Zabójstwa na tym tle to około 33% wszystkich zabójstw w Polsce. Dużym problemem jest także przemoc wobec kobiet w miejscu pracy; według danych sekretarza generalnego ONZ z 2006 r., około 40% kobiet doświadcza molestowania seksualnego w miejscu pracy. Podjęcia pilnych działań wymaga także problem handlu ludźmi – nie znamy pełnej skali tego zjawiska, szacuje się, że ofiarami handlu ludźmi staje się rocznie co najmniej kilka tysięcy kobiet związanych z Polską. Przemoc wobec kobiet nie zostanie przezwyciężona bez edukacji mężczyzn w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz aktywnego włączenia się mężczyzn w walkę z przemocą wobec kobiet.

Tegoroczną Kampanię Białej Wstążki zorganizowała Minister Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania. Partnerami Kampanii są: Europejska Unia Kobiet, Centrum Praw Kobiet, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Opublikowano:: 20.11.2017
Regulamin udostępniania sali stanowiącej własność OIRP w Toruniu

Szanowne Koleżanki i Koledzy, mając na celu wsparcie młodych radców prawnych rozpoczynających wykonywanie zawodu, kierując się uchwałami Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w zakresie wytycznych dotyczących działalności samorządu radców prawnych, Rada OIRP w Toruniu postanawia udostępnić lokale będące w dyspozycji OIRP w Toruniu.

Regulamin udostępniania sali stanowiącej własność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu znajduje się w załączeniu.
Z poważaniem
Dziekan Rady OIRP w Toruniu
Ryszard Wilmanowicz.

Opublikowano:: 15.11.2017
Kongres Dobre Prawo, Dobre Budownictwo

Kongres „Dobre Prawo, Dobre Budownictwo” to kongres regulacji prawnych budownictwa i infrastruktury organizowany przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa w dn. 27.-28. listopada w hotelu Westin Warsaw. Problematyka Kongresu adresowana jest do prawników związanych z branżą budowlaną, osób podejmujących kluczowe decyzje inwestycyjne w firmie, kancelarii doradczych i urzędów administracji państwowej.

W programie m.in.
– Czy prawo wspiera rozwój infrastruktury i budownictwa oraz przedsiębiorców? – debata otwarcia prowadzona przez prof. Marka Wierzbowskiego,
– Wojna czy pokój – co czeka inwestora i wykonawcę po zrealizowaniu lub przerwaniu inwestycji? – przykład precedensowych wyroków w procesach budowlanych – panel moderowany przez prof. Przemysława Drapałę,
– Wzorce kontraktowe oraz zagadnienia FIDIC w zamówieniach publicznych i prywatnych,
– Decyzje administracyjne w kontraktach budowlanych,
– Arbitraż czy sąd powszechny – w poszukiwaniu efektywnych metod rozwiązywania sporów budowlanych – debata z dwugłosem.
Ponadto…
– Raport Red Flag – Polski Związek Pracodawców Budownictwa dokonał wnikliwej analizy problemów, które utrudniają realizację inwestycji. W tym celu wspólnie z kancelarią Jara Drapała & Partners przeprowadzono badania ankietowe wśród wybranej grupy przedsiębiorstw branży budowlanej, których wyniki przedstawione zostaną w raporcie branżowym,
– Wizja budownictwa i rynku budowlanego 2025-2030 – wieczorna dyskusja think tank prowadzona przez Kazimierza Krupę, ekonomistę, prawnika, wieloletniego redaktora magazynu Forbes.
Partnerami merytorycznymi wydarzenia zostały czołowe kancelarie prawne, specjalizujące się w obsłudze sektora budowlanego: Jara Drapała & Partners, White&Case M. Studniarek i Wspólnicy, Prof. Wierzbowski & Partners, WKB Wierciński Kwieciński Baehr, Garrigues, Jerzykowski i Wspólnicy oraz Röhrenschef.
Wśród zaproszonych na tegoroczną edycję Kongresu Gości są m.in.: Małgorzata Stręciwilk – prezes UZP, Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w MIiB, Artur Woźnicki – vce prezes Prokuratorii Generalnej, Agnieszka Owczarewicz – przewodnicząca XXVI Wydz. Gosp. Sądu Okręgowego w Warszawie, Marek Zuber – czołowy ekonomista i analityk rynków finansowych…
Kongres Dobre Prawo, Dobre Budownictwo to debata przedstawicieli środowiska prawnego, biznesu i administracji państwowej, podczas której wymiana myśli i idei zbuduje wspólny głos w sprawie regulacji prawnych budownictwa i infrastruktury, z nowym spojrzeniem na prawo gospodarcze, które powinno wspierać przedsiębiorców i pomagać branży a nie budować tor przeszkód.

Więcej informacji pod adresem:

http://pzpb.com.pl/kongres-dobre-prawo-dobre-budownictwo/

 

Opublikowano:: 15.11.2017
Konferencja pt. „Swoboda wypowiedzi we współczesnym świecie"

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Komisję Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych pt. „Swoboda wypowiedzi we współczesnym świecie”, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Warszawie w siedzibie warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych (ul. Żytnia 15/16, 01-014 Warszawa).

Wydarzenie ma na celu upowszechnienie wiedzy o międzynarodowych i krajowych standardach ochrony wolności wypowiedzi. Swój udział zapowiedział m.in. Pan Michael O’Flaherty – Dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE, Pan Zaza Khatiashvili – Prezydent Adwokatury Gruzińskiej, Pan Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich oraz liczni znamienici polscy prelegenci.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, za udział przewidziane jest 5 punktów szkoleniowych. Zapisy dostępne są przez formularz zgłoszeniowy:

http://1grudnia.badanie.net/

 

Opublikowano:: 13.11.2017
Listopad 2017 - Nieodpłatne porady

Dyżury radców prawnych świadczących pomoc prawną "Pro bono". Nieodpłatne porady udzielane są w kilku punktach Torunia. Oprócz radców prawnych udział w poradach biorą też aplikanci radcowscy.

 

Nieodpłatne porady radców prawnych i aplikantów radcowskich - listopad 2017

 - w dniu 14 listopada 2017 - w parafii pw. św. Antoniego na Wrzosach - od godz. 18:30

 

Opublikowano:: 7.11.2017
Szkolenie poświęcone wykrywaniu zmów przetargowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów realizuje projekt „Świadomy zamawiający – prawo konkurencji w przetargach publicznych” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podstawowym celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat prawa konkurencji w zamówieniach publicznych oraz zdobycie praktycznych umiejętności służących identyfikacji i zwalczaniu zmów przetargowych.

Działania skierowane są do pracowników administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego zajmujących się przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Na projekt składają się dwa zadania: szkolenia stacjonarne na temat zmów przetargowych oraz platforma e-learningowa umożliwiająca samokształcenie w tej tematyce.

1. W ramach szkoleń stacjonarnych odbędą się 32 wykłady dla 1500 osób, organizowane od września do listopada 2017 r. na terenie 16 województw.

Rejestracji na szkolenia należy dokonać na stronie

szkoleniarejestracja.uokik.gov.pl:

do 4 sierpnia 2017 r. w przypadku szkoleń wrześniowych;

do 31 sierpnia 2017 r. w przypadku szkoleń październikowych i listopadowych.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Ewentualne dodatkowe koszty (np. dojazdu) znajdują się po stronie uczestników.

Decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym UOKiK zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób z jednej instytucji.

Opublikowano:: 7.11.2017
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018 - ogłoszenie o publicznym losowaniu

W związku z faktem, iż liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym miejscu wykonywania czynności przekracza ustaloną dla tego miejsca wykonywania czynności liczbę radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej,

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r., zawiadamia o publicznym losowaniu spośród radców prawnych, którzy złożyli deklarację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Losowanie odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 roku o godzinie 13.00 w lokalu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, przy ul. Chełmińskiej 16.

 

Opublikowano:: 2.11.2017
Program wymiany prawników MULTILAW

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza czynnych radców prawnych mających nie więcej niż 5 lat doświadczenia zawodowego do wzięcia udziału w projekcie finansowanym ze środków UE - MULTILAW polegającym na wymianie prawników pomiędzy 7 państwami Unii Europejskiej. 

Link do formularza zgłoszeniowego i informacje o programie Multilaw znajdą Państwo tutaj: http://kirp.pl/program-miedzynarodowej-wymiany-prawnikow-multilaw/

Szczegóły w załączniku.

Strony