tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aktualności archiwum

Aktualności archiwum

Opublikowano:: 10.07.2014
Integracyjny Rejs po Wiśle

23 sierpnia 2014 roku w ramach integracji środowiska radcowskiego z OIRP Bydgoszczy i OIRP Torunia odbył się blisko dwugodzinny rejs po Wiśle. Dzięki sprzyjającej tego dnia letniej aurze, uczestnicy imprezy mieli możliwość podziwiania niezwykle urokliwej panoramy średniowiecznego miasta oraz nowoczesnego mostu drogowego z nieco innej perspektywy. Wszytsko to było okraszone barwnymi historyjkami opowiadanymi przez sympatycznego Pana przewodnika.

W czasie rejsu gościom serwowano staropolskie przekaski oraz oczywiście toruńskie pierniki.

Spotkanie integracyjne cieszyło się sporym zainteresowaniem. W rejsie uczestniczyło ponad 40 osób, wśród których znaleźli się dziekani obu Izb.

Fotorelacja na: https://plus.google.com/u/1/photos/101732277432214031981/albums/6057905232579813441

Agnieszka Regel-Brajsa

Arkadiusz Myrcha

 

 

 

Opublikowano:: 9.07.2014
Centrum Szkolenia Ustawicznego KRRP

Informujemy, że Centrum Szkolenia Ustawicznego KRRP organizuje szkolenia o tematyce: prawo karne materialne i procesowe.

 

Szkolenia odbędą się:

  • w dniach 23-26.10.2014 r. w Zakopanem
  • oraz 13-16.11.2014 r. w Kazimierzu Dolnym.

Zapisy oraz wszelkie informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie szkolenia.kirp.pl

Dodatkowe informacje › Zakładka Doskonalenie zawodowe › Szkolenia CSzU KIRP

Opublikowano:: 8.07.2014
KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO - nowy projekt !!!

Pismo Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 marca br., l.dz.1853/2014 oraz projekt Kodeksu Etyki Radcy Prawnego są zamieszczone w Zakładce: Informacje różne ›Kodeks Etyki
WAŻNE:
Pismo Sądu Rejonowego w Toruniu w sprawie rozliczenia nieopłaconej pomocy prawnej.
Skan pisma: Zakładka › Informacje różne › Pismo SR w Toruniu

Opublikowano:: 8.07.2014
Piknik w Osadzie Karbówko

4 lipca 2014 roku - piątkowy piknik w Osadzie Karbówko

Świętowanie z okazji Dnia Radcy Prawnego w Osadzie Karbówko spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród członków toruńskiego samorządu, których przybyło blisko 100.

Radcy prawni gościli członków Krajowej Rady Radców Prawnych na imprezie plenerowej w piątkowe popołudnie. Zadbano o transmisję mundialowych rozgrywek, dobrą muzykę i duży parkiet oraz smaczne jedzenie.

Starania organizatorów, czyli członków komisji ds. integracji, na czele z mec. Małgorzatą Derendarz i mec. Arkadiuszem Myrchą, przyniosły pozytywne efekty – impreza trwała prawie do północy. Tańce rozpoczęły się wcześnie i trwały bez żadnej przerwy do końca imprezy.

Więcej na stronie - kliknij tutaj

 

Agnieszka Regel-Brajsa

Opublikowano:: 6.07.2014
Ogólnopolski Serwis Ogłoszeń Prawniczych

Inicjatywa Izby lubelskiej.

Opublikowano:: 5.07.2014
Prawo Upadłościowe UAM Poznań

UAM Poznań

Studia Podyplomowe Prawa Upadłościowego - Wydział Prawa i Administacji UAM.

W związku z zakończeniem prac nad projektem nowego Prawa upadłościowego, chcielibyśmy zainteresować Państwa nową ofertą edukacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie studiów podyplomowych.

Podyplomowe Studium Prawa Upadłościowego jest skierowane do osób, które w swojej profesjonalnej praktyce stykają się z zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, jak i do osób, które dopiero zamierzają objąć swoim zawodowym zainteresowaniem tę dziedzinę prawa, w tym jako pełnomocnicy procesowi, a także przede wszystkim syndycy czy nadzorcy sądowi w toku postępowania upadłościowego. Z jednej bowiem strony jest faktem niezaprzeczalnym, iż w następstwie sytuacji gospodarczej w kraju zapotrzebowanie na podmioty pełniące funkcje syndyka czy nadzorcy sądowego ciągle rośnie. Z drugiej strony zauważalne już nasycenie rynku usług prawnych wymusza konieczność ciągłego poszerzania obszaru świadczonych usług, z czym wiąże się potrzeba pozyskiwania nowej specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Wiedza nabyta w wyniku uczestnictwa w Studium może zaś stanowić nieocenioną pomoc w przygotowaniu się do egzaminu na licencję syndyka.

Nie bez znaczenia jest również to, iż w założeniach programowych duży nacisk został położony na aspekt praktyczny, przejawiający się sporą ilością zajęć o warsztatowym charakterze, podczas których możliwe jest zdobycie umiejętności sporządzania wszelkich dokumentów i pism procesowych niezbędnych w toku postępowania upadłościowego i naprawczego, niezależnie od roli pełnionej w tym postępowaniu.

Jakość prowadzonych zajęć oraz wysoki stopień wiedzy teoretycznej i praktycznego przygotowania gwarantują renomowani wykładowcy, z których każdy, obcując z problemami prawa upadłościowego w codziennej praktyce, dysponuje zarówno doskonałą podbudową teoretyczną, jak i zawodowym doświadczeniem.

Uczestnictwo w oferowanym Studium jest znakomitą okazją do podjęcia dalszych kroków w celu zdobycia nowego albo dodatkowego zawodu. Jest też alternatywą dla młodych adeptów prawa i aplikacji prawniczych, z których nie każdy – wobec wspomnianej sytuacji na rynku – znajdzie dla siebie miejsce w obszarze tradycyjnych usług prawnych.

Warto podkreślić, iż Studium wyróżnia nie tylko zasygnalizowana możliwość zdobycia, czy pogłębienia wiedzy specjalistycznej oraz starannie dobrany z punktu widzenia założeń programowych zespół wykładowców, ale i jego unikatowość: nasz Wydział jest jednym z zaledwie kilku ośrodków w skali kraju oferującym możliwość zdobycia wyspecjalizowanej wiedzy w tej dziedzinie i zarazem jedynym w naszej części kraju.

Bylibyśmy ogromnie wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o Studium wśród członków samorządu, zarówno radców prawnych/adwokatów, jak i aplikantów radcowskich organizacji. Dlatego też informację niniejszą pozwalamy sobie przekazać Państwu również drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

http://prawo.amu.edu.pl/dla-studenta/studia/studia-podyplomowe/Studia-Podyplomowe-Prawa-Upadlosciowego

W załączeniu informacja o przedmiotach.

Załącznik- patrz Zakładka › Informacje różne › Studia podyplomowe UAM

 

Z poważaniem,
dr Joanna Mucha
Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Upadłościowego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opublikowano:: 4.07.2014
Studia podyplomowe - październik 2014

październik 2014

Szanowni Państwo,

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, serdecznie zaprasza od października 2014 roku na II edycję  studiów podyplomowych z zakresu Prawa Dowodowego. Mając na uwadze wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. zmianę w postępowaniu karnym, która  przewiduje, że radca prawny będzie mógł występować w roli obrońcy, wierzymy, że studia te zainteresują także wielu z Państwa.

Koszt studiów wynosi 3000 zł (możliwość płatności w ratach po 1500 zł).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie studiów:
http://prawo.dowodowe.uksw.edu.pl/

Wszelkich informacji dot. studiów udziela sekretarz studiów mgr Adam  Behan (691-110-146),
e-mail: prawo.dowodowe@uksw.edu.pl

Z wyrazami szacunku
dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW
Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego

Opublikowano:: 15.06.2014
Komisja ds. Promocji Zawodu Radcy Prawnego działająca przy OIRP w Toruniu

Komisja ds. Promocji Zawodu Radcy Prawnego działająca przy OIRP w Toruniu, informuje że 30 czerwca 2014 roku w Dzienniku „Nowości” ukaże się dodatek na temat zawodu radcy prawnego. Na stronach 1-2 zamieszczone zostaną materiały promujący naszą profesję, wpisujące się w ogólnopolską kampanię „Z radcą prawnym bezpieczniej”. Na stronach 3-4 zmieszczone zostaną informacje w formie tabeli o toruńskich kancelariach radcowskich.

Warunkiem zamieszczenia danych o kancelarii w dodatku jest przesłanie na adres e-mail: rp@torun.oirp.pl  lub złożenie w sekretariacie OIRP Toruń do dnia 20 czerwca 2014 roku informacji o kancelarii na załączonym formularzu (Załącznik Nr 1) oraz dowodu uiszczenia opłaty (w tytule „dodatek Nowości 2014”) w kwocie 45 zł na rachunek bankowy OIRP 

O zamieszczeniu danych kancelarii decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje będą zamieszczane w porządku alfabetycznym.

Załącznik Nr 1 - znajduje się w ZAKŁADCE ›Informacje różne ›Dodatek "Nowości" 30.06.2014r.

Opublikowano:: 14.06.2014
Dzień 6 lipca "Dniem Radcy Prawnego"

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Radcowie Prawni i Aplikanci

Uprzejmie przypominamy, że Uchwałą nr 156/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010r. dzień 6 lipca każdego roku ustanowiono Dniem Radcy Prawnego.

Z tej okazji nasza Izba   serdecznie zaprasza na spotkanie radców prawnych - w dniu 4 lipca 2014r. - do Osady Karbówko k. Torunia. Spotkanie odbędzie się w formie pikniku w Domu Rybaka w godz. od 17:00 do 23:30.

Wszystkich radców prawnych i aplikantów, chcących wspólnie w tym dniu świętować, prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres mailowy Izby: oirp@torun.oirp.pl, faksem: 56/657 00 55 lub telefonicznie: 56/622 89 17, 56/621 03 85.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 25zł. Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie wpłaty na konto Izby, lub osobiście w Kasie OIRP.

Informujemy także, że zapewniamy dojazd do Osady Karbówko autokarem - osobom, które zgłoszą chęć skorzystania ze wspólnego dojazdu i powrotu.

Zgłoszeń (uczestnictwo, opłata, autokar) oczekujemy do dnia 13 czerwca 2014r.

Strona internetowa Osady Karbówko: www.osadakarbowko.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
Stefan Mucha
Dziekan Rady OIRP w Toruniu

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu uprzejmie zawiadamia radców prawnych o szkoleniach organizowanych w II kwartale 2014 roku:

1. „Ochrona i bezpieczeństwo danych w kancelariach radców prawnych ”

Termin:26 czerwca 2014r.(czwartek)w godz.15.00-19.00
Prowadzący:dr Wojciech R. Wiewiórowski,Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Miejsce:Hotel Filmar w Toruniu, ul. Grudziądzka 45, sala „Pomorska” (parter).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane proszone są o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie ( 56-657-00-57) lub drogą elektroniczną na adres szkolenia@torun.oirp.pl  z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Ponownie przypominamy, iż z końcem 2014 roku nastąpi zamknięcie II cyklu rozliczeniowego obowiązku doskonalenia zawodowego (wymóg uzyskania 40 punktów) określonego art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku / Dz. U. z 2010, Nr 10 poz. 65, t.j. z późniejszymi zmianami / i Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych wraz z późniejszymi zmianami.

Opublikowano:: 28.05.2014
Zbiór przepisów samorządu radców prawnych

Wersja elektroniczna wydania książkowego - 2013r.

Strony