tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aktualności archiwum

Aktualności archiwum

Opublikowano:: 12.10.2018
Zimowe Warsztaty Mediacji - Warszawa

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Zimowe  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).

Terminy: 16-18.11.2018 r. oraz 30.11-02.12.2018 r.

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, Warszawa

Cena: 2.100 zł + VAT, tj. 2583 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów)    

Link do rejestracji: http://zwm2018.badanie.net/

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 31 października.

Liczba miejsc ograniczona. Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

 

 

Opublikowano:: 10.10.2018
AEA-EAL Conference, Lyon, 23.11.2018

Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL serdecznie zaprasza do udziału w konferencji dotyczącej pracowników delegowanych tymczasowo do pracy na terenie Europy.  Konferencja odbędzie się w pięknym mieście Lyon w dniu 23 listopada 2018 r.

Poniżej zamieszczamy zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu nadesłane przez prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL Panią mec. Marię Ślązak.

W załączeniu: program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

***

Chers membrés  de l’ AEA-EAL
Chers Confrères ,
Chers amis, 

Au nom du Conseil d ’Administration de l’AEA-EAL j’ai le  Plaisir  de  vous  inviter  à un évènement  particulier  de notre Association--une  conférence  sur «  les  travailleurs  détachés temporaires  en Europe. Les aspects  légaux, sociaux et  économiques » La  conférence  aura lieu  dans la  belle  ville  de Lyon le  23 novembre  2018. Le  sujet de notre  conférence  est vraiment actuel : En  juin de  cette  année le  Conseil de l’ Union Européenne approuvait  la  nouvelle directive  sur  les  travailleurs  détachés temporaires. Des discussions  sont  encore  en cours  dans  de nombreux  ; secteurs  économique  notamment   le  secteur  du transport et  de  la  logistique. Très récemment ,la semaine  dernière, certains  États membres  mettait  en cause la Directive  en question  devant  la Cour de Justice de l’ Union Européenne.

Nous accueillerons de  nombreux orateurs  de très  haut niveau avec comme  objectif  d’avoir une  discussion très pratique et  concrète. Nous aurons l'honneur d'accueillir Monsieur Antoine Foucher, Directeur du Cabinet de Madame Muriel Penicaud, Ministre des Affaires Sociales. Monsieur Jean Grosset, Questeur au Conseil Économique, Social et Environnemental, Rapporteur de l'avis sur les travailleurs détachés et sur le plan communautaire,   Monsieur François Biltgen, Juge  à la Cour  de  Justice de l’Union Européenne.

Outre l’aspect scientifique , cette évènement  sera une excellente  opportunité pour  nous  rencontrer  ,pour faire connaissance  avec des collègues  d’autres pays et aussi de  découvrir la beauté de la ville  de  Lyon. Le  22 novembre nous  nous  rencontrerons à l’occasion d’un dîner informel pour  établir des liens  et  passer un bon moment  ensemble. Le  vendredi  23 novembre  dans  la  soirée  nous  aurons  une  réception et  un dîner  de gala. Samedi matin  nous aurons  une  réunion du Conseil d’ administration de l’ AEA-EAL à laquelle  tous les membres sont invités à participer en tant qu'observateurs, et dans l’après-midi une  agréable  croisière sur  le  Rhône  et une  visite  guidée du Musée de  la Confluence. 

Je  vous  invite  tous  cordialement  à Lyon  souhaitant  ainsi  des discussions fructueuses ,des rencontres dans  une ambiance amicale et la  possibilité  de  connaitre  de plus en  plus de membres  de l’ AEA-EAL.

Avec mes meilleurs sentiments,

Maria Ślązak

Présidente

 

***

Dear Members of the AEA-EAL,
Dear Colleagues,
Dear Friends,
 
On behalf of the AEA-EAL Board of Directors I have a pleasure to invite you for a special event of our Association – a conference “Posted workers in Europe. Legal, social and economic aspects”. The conference will take place in a beautiful city of Lyon on November 23, 2018. The topic of our gathering is very actual: in June this year the Council of the European Union approved the new directive on posting workers; still there are ongoing discussions on several sectors like transport and logistics. Very recently – last week – some Member States challenged above-mentioned Directive to the Court of Justice of the European Union. 

We will host a number of excellent speakers representing policy-makers, industry, economy and lawyers with the aim to have a very practical discussion. We will have the honor of welcoming Mr. Antoine Foucher, Director of the Cabinet of Mrs. Muriel Penicaud, Minister of Social Affairs. Mr Jean Grosset, Quaestor at the Economic, Social and Environmental Council, Rapporteur of the opinion on posted workers and at Community level, Mr François Biltgen, Judge at the Court of Justice of the European Union.

Apart of the scientific aspect, our event will be an excellent opportunity to meet together, to know colleagues from other countries as well as to see the beauty of the city of Lyon. On Thursday, November 22 we will meet on informal dinner for networking and nice time together. On Friday evening, November 23,  a reception and a gala dinner will take place. On Saturday we have will a meeting of the AEA-EAL Board of Directors, for which all AEA-EAL members are invited as observers, and after a nice cruising over the Rhône as well as a guided tour to the Museum will take place.

I cordially invite all of you to Lyon hoping for a fruitful discussions, meeting in a friendly atmosphere and knowing more and more of AEA-EAL members in person.

With my best personal regards,

Maria Ślązak
President 

Opublikowano:: 9.10.2018
Wyjazd do Teatru Polskiego w Warszawie na spektakl „Wujaszek Wania” Antoniego Czechowa - 8.12.2018 r.

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy Was (wraz z osobami towarzyszącymi) do udziału we wspólnym  wyjeździe tym razem do Teatru Polskiego w Warszawie na spektakl „Wujaszek Wania” Antoniego  Czechowa w gwiazdorskiej obsadzie:

Maria Wojnicka: Teresa Budzisz-Krzyżanowska

Helena: Karolina Gruszka, Magdalena Różczka

Sonia: Marta Kurzak, Ewelina Pankowska

Maryna - niania: Anna Nehrebecka

Iwan Wojnicki: Dariusz Chojnacki

Parobek: Marcin Jędrzejewski

Ilja Telegin: Szymon Kuśmider

Aleksander Serebriakow: Andrzej Seweryn

Michaił Astrow: Maciej Stuhr

Wyjazd z Placu Św. Katarzyny  w Toruniu o godz. 12.00 w dniu 8 grudnia 2018 r. przejazd autostradą ( możliwość zatrzymania  się na stacji koło Włocławka, dla chętnych z Włocławka i okolic)

Rozpoczęcie przedstawienia godz. 16:00, czas trwania 2 godz. Powrót ok. godz. 21-22 .

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń  w biurze OIRP osobiście, telefonicznie 56 6228917, lub mailowo oirp@torun.oirp.pl do dnia 17.10.2018 r. 

Liczba miejsc jest ograniczona (max. 45 osób).

Po wskazanym terminie nasza rezerwacja zostanie anulowana.

Wyłącznie bilety I klasy , brak ulg.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń !!!

Konieczność dokonania  opłaty 150 zł do dnia 25.10.2018 r. ( cena kalkulowana dla 45 osób )

Prosimy o dokonywanie wpłat (koszt biletu + koszt autokaru) na konto Izby w Banku Millenium nr 58 1160 2202 0000 0000 5530 4407 lub osobiście w kasie Izby.

 

Serdecznie zapraszamy.

Komisja ds. Integracji radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Opublikowano:: 9.10.2018
Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Opublikowano:: 8.10.2018
Nieodpłatne porady radców prawnych i aplikantów radcowskich - październik 2018 r.

Nieodpłatne porady radców prawnych i aplikantów radcowskich - październik 2018 r.

- w dniu 09.10.2018 r. - w Parafii p.w. Św. Antoniego na Wrzosach od godz. 18.30

- w dniu 10.10.2018 r. w parafii Św. Jakuba od godz 17.00 do 18.00

- w  dniu 15.10.2018 r.  w Sanktuarium na Koniuchach  od 19.00 do 20.00

Opublikowano:: 3.10.2018
Spotkanie informacyjne Toruń 19 października 2018 r.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19 października 2018 roku w Toruniu.

W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

W spotkaniu udział weźmie m.in. Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Andrzej Ziółkowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego oraz Barbara Loba – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Urzędu Dozoru Technicznego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Enterprise Europe Network, Google, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą do Państwa dyspozycji.

Zarejestruj się już dziś!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/

Opublikowano:: 2.10.2018
Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i  zamierzają w 2019 roku rozpocząć aplikację radcowską - powinny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich. 

Do wniosku należy dołączyć:

  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych),
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),
  • oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich),
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 210,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych).

Opłatę wpisową należy wnieść na rachunek bankowy OIRP w Toruniu, nr 58 1160 2202 0000 0000 5530 4407 lub w kasie Izby.

Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć:

1) oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) urzędowy odpis tego dyplomu, albo

3) poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady OIRP w Toruniu zaplanowane jest na dzień 29 października 2018 roku.  Na posiedzeniu rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich złożone w siedzibie Izby do dnia 23 października br.

 

 

Opublikowano:: 1.10.2018
Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2018

W sobotę, 29 września w całej Polsce odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. W Toruniu do egzaminu na aplikację radcowską przystąpiło 86 kandydatów,  44 osoby uzyskały wynik pozytywny.

Egzamin odbywał się w Hotelu Copernicus w Toruniu.

Zdający mieli do rozwiązania test składający się ze 150 pytań, a czas na ich rozwiązanie wynosił 150 minut.

Z wynikami można się zapoznać po zalogowaniu na swoje indywidualne konto w systemie EWNAR lub na stronie internetowej OIRP w Toruniu http://www.torun.oirp.pl  w zakładce „Aplikacja – Egzaminy na aplikację” (według wylosowanego nr kodu).

 

Opublikowano:: 28.09.2018
Uchwała Federacji Adwokatur Europejskich FBE

Przekazujemy Uchwałę Federacji Adwokatur Europejskich FBE z 22.09.2018 r. nt. praw człowieka w Polsce. Załączamy wersję angielską oraz jej tłumaczenie na język polski.

Opublikowano:: 28.09.2018
Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2019 roku

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu rozpoczęła przyjmowanie deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku.

W załączeniu przekazujemy pismo Dziekana Rady OIRP w Toruniu Ryszarda Wilmanowicza w tej sprawie.

Deklaracje można składać na załączonym formularzu do dnia 26 października 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oirp@torun.oirp.pl, pisemnie na adres: OIRP w Toruniu, ul. Chełmińska 16, lub osobiście w siedzibie Biura Izby, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

W załączeniu przekazujemy także informację Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP o niektórych zmianach wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (DZ. U z 2018 r. poz. 1467).

Opublikowano:: 27.09.2018
Wyjazd do Warszawskiej Opery Kameralnej na operę „Idomeneo, Re di Creta” Wolfganga Amadeusza Mozarta i zwiedzanie Muzeum Narodowego w Warszawie.

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy Was (wraz z osobami towarzyszącymi) do udziału w wyjeździe do Warszawskiej Opery Kameralnej w dniu 1 grudnia 2018 r. na  operę ”Idomeneo,Re di Creta”  Wolfganga Amadeusza Mozarta (rozpoczęcie godz. 19.00 – 3 akty, czas trwania 2,5 godz., premiera w operze w październiku 2018 r. )

Przed spektaklem  przewidujemy:

  1. dla osób chętnych - zwiedzanie Muzeum Narodowego w Warszawie, zwiedzanie wystawy stałej i czasowej (wystawa organizowana dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”)
  2. dla pozostałych osób - czas wolny w Warszawie (Galeria Arkadia) - spożycie posiłku we własnym zakresie, przedświąteczne zakupy.

Wyjazd  o godz. 11:00 z Placu Św. Katarzyny w Toruniu, przejazd autostradą ( możliwość zatrzymania  się na stacji koło Włocławka, dla chętnych z Włocławka i okolic)

Powrót  do Torunia  ok. godz. 1 w nocy 2.12.2018 r. 

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń  w biurze OIRP osobiście, telefonicznie 56 622 89 17, lub mailowo oirp@torun.oirp.pl do dnia 5.10.2018 r.  Liczba miejsc jest ograniczona (max. 42 osoby).

Posiadamy 27 biletów do opery w promocyjnej cenie:

-40 zł bilet ulgowy (dla emerytów, rencistów, uczniów i studentów, w tym studiów doktoranckich)  

-80 zł bilet dla pozostałych osób

Oraz 15 biletów w cenie 100 zł. (nie ma możliwości by były ulgowe)

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń !!!

Koszt przejazdu autokarem + ubezpieczenie – 60 zł.

Bilety do Muzeum dla chętnych osób:

-wystawa stała (20 zł bilet normalny, 12 zł bilet ulgowy, 10 zł bilet grupowy – min. 10 osób)

-wystawa czasowa (25 zł bilet normalny, 15 zł bilet ulgowy, 15 zł bilet grupowy – min. 10 osób)

 

Prosimy o dokonywanie wpłat (koszt opery + koszt autokaru z ubezpieczeniem + ew. koszt muzeum) na konto Izby w Banku Millenium nr 58 1160 2202 0000 0000 5530 4407 lub osobiście w kasie Izby.

 

Serdecznie zapraszamy.

Komisja ds. Integracji radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Opublikowano:: 26.09.2018
Konferencja "Prawa człowieka w Polsce - perspektywa 25 lat ratyfikacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji "Prawa człowieka w Polsce - perspektywa 25 lat ratyfikacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności", która odbędzie się 17 października 2018 r. w Bydgoszczy.

W załączeniu program konferencji.

 

Opublikowano:: 26.09.2018
Międzynarodowa wymiana prawników Multilaw

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od stycznia do kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Radców Prawnych realizować będzie ostatnią turę wymiany w ramach międzynarodowej wymiany prawników (nazywanej wcześniej Multilaw).

Radcowie prawni zainteresowani wyjazdem mogą przesyłać swoje zgłoszenia do piątku 26 października br. poprzez formularz dostępny tutaj: http://kirp.pl/miedzynarodowa-wymiana-prawnikow-rekrutacja-do-czwartej-tury-programu/  Zachęcamy także do zapoznania się z relacjami z poprzednich tur wymiany umieszczonymi na stronie KIRP pod następującym linkiem: http://kirp.pl/category/programy-miedzynarodowe/.

Jednocześnie, gdyby zechcieli Państwo zorganizować staż dla prawnika z zagranicy w ramach programu międzynarodowej wymiany prawników, będziemy zobowiązani za informację w tej sprawie w terminie do 10 października na adres e-mail: oirp@torun.oirp.pl

Szczegóły w załaczniku.

Opublikowano:: 24.09.2018
Informacja

Sąd Rejonowy w Toruniu informuje, że na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych z dnia 29.06.2018 r. (Dz. Urz. MS z 2018 r. poz. 200), z dniem 01 października 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Toruniu znosi się XII Wydział Karny.

Szczegóły w załączniku.

Opublikowano:: 24.09.2018
Konkurs na projekt wspierający rozwój zawodowy radców prawnych

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie na najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych. 

Należy sporządzić krótki (13 stronnicowy) opis inicjatywy, jaka powinna zostać zrealizowana przez samorząd dla wsparcia swoich członków, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych. Najlepszy projekt zostanie zgłoszony do budżetu Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i zrealizowany w 2019 roku. Do konkursu mogą przystąpić radcowie prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż cztery lata. Na najlepsze projekty czekają wyróżnienia w postaci zaproszenia do bezpłatnego uczestniczenia w Forum Młodych Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 1921 października w Poznaniu.

Zgłoszenia, zawierające informację o numerze wpisu, dacie wpisania na listę radców prawnych oraz rozpoczęcia wykonywania zawodu, należy przesyłać do 3 października br. pocztą elektroniczną na adres jankowski@kirp.pl Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 8 października br. W razie pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres jankowski@kirp.pl

Życzymy inspiracji i czekamy na Państwa projekty.

Strony