tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aktualności archiwum

Aktualności archiwum

Opublikowano:: 18.03.2022
Pożegnanie

Szanowni Państwo

Dzisiaj żegnamy byłego Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego.

Opublikowano:: 17.03.2022
Nabór na Urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W związku z upływem 31 października 2021 r. kadencji polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz zgodnie z postanowieniami „Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu RP na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zgłaszać swoje kandydatury do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do 25 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu do MSZ).

Kandydat na powyższe stanowisko powinien spełniać następujące wymagania:

– mieć obywatelstwo polskie,

– korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych,

– być osobą o najwyższym poziomie moralnym,

– posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego albo być prawnikiem o uznanej kompetencji,

– mieć ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce lub za granicą i uzyskany tytuł magistra lub równorzędny,

– znać zagadnienia związane z ochroną praw człowieka,

– mieć rozległą wiedzę prawniczą, w tym zwłaszcza w zakresie prawa polskiego, i doświadczenie związane z jego praktycznym stosowaniem, lub dorobek naukowy,

– znać biegle jeden z języków urzędowych Rady Europy oraz przynajmniej biernie drugi język,

– odznaczać się stanem zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków sędziego.

Kandydaci nie mogą mieć ukończonych 65 lat w dniu 25 sierpnia 2022 r.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie życiorysu wraz z następującymi dokumentami:

– kopią dowodu osobistego lub paszportu albo oświadczeniem o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,

– oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

– oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszej procedury,

– kopią dyplomu ukończenia wyższej uczelni,

– kopiami dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach,

– oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Na stronie internetowej MSZ http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc zamieszczono formularze dla kandydatów i dokumenty Rady Europy precyzujące warunki udziału w procedurze wyboru na sędziego, a także uregulowania MSZ dotyczące wyłaniania kandydatów, w tym klauzule informacyjne wymagane przepisami RODO.

Ogłoszenie MSZ

Opublikowano:: 15.03.2022
Pożegnanie

Szanowni Państwo

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Radcy Prawnego Dariusza Sałajewskiego, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji w latach 2013 – 2016, zaangażowanego w budowanie i rozwój samorządu radców prawnych od początku jego istnienia, zarówno na szczeblu krajowym, jak i okręgowym, pełniącego wiele funkcji samorządowych, w tym m.in. Wiceprezesa KRRP VII i VIII kadencji oraz wieloletniego członka Krajowej Rady Radców Prawnych, a także Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu I, II i III kadencji.

Żegnamy Kolegę, który poświęcił wiele lat rzetelnej i pełnej zaangażowania pracy w budowę naszego środowiska i wspólnych więzi oraz umacnianie pozycji samorządu i zawodu radcy prawnego.

Cześć Jego pamięci…

 

Włodzimierz Chróścik

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Opublikowano:: 11.03.2022
Pomoc Pro-bono Ukraina

Szanowni Państwo!

Wyrażamy gotowość objęcia pomocą prawną osób dotkniętych skutkami zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W związku z tym informujemy o dyżurach pełnionych przez radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

Chęć skorzystania z pomocy proszę zgłaszać na adres mailowy koordynatora radcaleks@gmail.com, lub do biura Izby na adres oirp@torun.oirp.pl oraz telefonicznie tel. 56/ 622 89 17.

W załączeniu przekazujemy listę radców prawnych, którzy zgłosili chęć udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

 

Шановні Пані та Панове!

Висловлюємо готовність надати правову допомогу особам, які постраждали внаслідок збройного нападу Російської Федерації
на Україну.

У зв’язку з цим ми хочемо повідомити вам про графік роботи юрисконсультів, які працюють в Окружній палаті юрисконсультів
у Торуні.

Якщо ви бажаєте скористатися допомогою, повідомте про це
на електронну адресу координатора: radcaleks@gmail.com, або до офісу Палати за адресою oirp@torun.oirp.pl та за телефоном: 56 / 622 89 17.

 

To whom it may concern!

We express our readiness to provide free legal assistance to those who are affected by the consequences of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine.

Therefore, we would like to inform you about availability and duty hours of attorneys-at-law who are members of the District Chamber of Attorneys-at-law in Toruń.

If you are interested in obtaining legal assistance, please send an e-mail directly to the coordinator (radcaleks@gmail.com) or to the office of the District Chamber of Attorneys-at-law in Toruń (oirp@torun.oirp.pl). Phone contact is also possible (+48 56 622 89 17).

Opublikowano:: 11.03.2022
Wolters Kluwer Polska udostępnił serwis Prawo.pl w języku ukraińskim

Wolters Kluwer Polska, wydawca serwisu Prawo.pl, uruchomił specjalną sekcję aktualności "Pomoc prawna dla Ukrainy" kierowaną zarówno dla osób bezpośrednio dotkniętych kryzysem wywołanym agresją Rosji na Ukrainę, jak i do osób niosących pomoc uchodźcom. Trafia tu codziennie mnóstwo artykułów, które w praktyczny i przystępny sposób wyjaśniają kwestie związane z pobytem w Polsce, uzyskaniem pomocy prawnej i socjalnej oraz świadczeń zdrowotnych. Wszystkie treści są dostępne po polsku i ukraińsku.

Aktualnie w serwisie znajduje się około 100 tekstów dotyczących pomocy Ukrainie i jej obywatelom i codziennie pojawiają się nowe. Od chwili uruchomienia sekcji została ona odwiedzona już ponad 200 tys. razy.
4 marca, w serwisie pojawiła się dodatkowa funkcjonalność: Przetłumacz na ukraiński. Wystarczy jedno kliknięcie, aby obywatele Ukrainy mogli przeczytać w ojczystym języku praktyczne, merytoryczne informacje prawne. 

Pomoc Prawna dla Ukrainy w serwisie Prawo.pl: 

https://www.prawo.pl/prawo/pomoc-prawna-dla-ukrainy-i-ukraincow,513719.html

 

Opublikowano:: 4.03.2022
Konkurs dla Aplikantów „Spory budowlane w orzecznictwie SN” - 4 edycja
Opublikowano:: 4.03.2022
VII edycja Konkursu - Akademia Wiedzy o Prawie!

Szanowni Państwo,

W dniu 28 lutego ruszyła rekrutacja szkół do Ogólnopolskiego Konkursu Akademia Wiedzy o Prawie.

Nabór szkół trwa do 25 marca, a rejestracja samych uczestników przez szkoły do 26 marca. 

Mamy nowa stronę Akademii www.akademia.kirp.pl a w załączeniu przesyłam również Regulamin tegorocznej edycji oraz plakat promujący wydarzenie. Na mediach społecznościowych znajdują się odpowiednie posty informujące o Akademii, o udostępnienie których bardzo proszę. Liczę, że w tym roku mimo wszystko uda nam się wspólnie osiągnąć jeszcze lepszy wynik.

Opublikowano:: 28.02.2022
Aktualne informacje prawne dla obywateli Ukrainy poszukujących mozliwości wjazdu i pobytu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu informuje, że zgodnie z działaniami podjętymi w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, zostały uruchomione punkty informacyjne z poradami prawnymi. W Toruniu informacje prawne udzielane są w punkcie w Hotelu Kopernik, ul. Wola Zamkowa 16, w godzinach od 16:00-20:00 od poniedziałku do piątku, oraz w weekendy w godzinach 11:00-15:00.

Dodatkowo można także skontaktować się bezpośrednio z biurem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, przy ul. Chełmińskiej 16, tel. 56 622 89 17, email: oirp@torun.oirp.pl, lub z koordynatorem email: radcaleks@gmail.com.

W zakresie punktów wyznaczonych do ewentualnej pomocy, a także organizacji noclegów dla obywateli Ukrainy, informacje są przekazywane za pośrednictwem specjalnej infolinii Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00 pod numerami telefonów: 52 349 74 61 oraz 52 349 78 02.

W załącznikach publikujemy informacje prawne dla obywateli Ukrainy poszukujących możliwości wjazdu do Polski i pobytu w Polsce.

Informacje te przygotowane zostały w czterech językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim. 

Opublikowano:: 24.02.2022
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nieruchomości wobec wyzwań podatkowych" 18.05.2022 r.

Zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Nieruchomości wobec wyzwań podatkowych” organizowanej przez Radę Naukową i Redakcję kwartalnika Nieruchomości@, którego wydawcą jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany podglądów przedstawicieli świata nauki i praktyki w zakresie problematyki dotyczącej nieruchomości z perspektywy podatkowej w obecnym stanie prawnym, jak również wobec wyzwań podatkowych w  przyszłości.

Inspirację dla organizatorów konferencji stanowiły kwestie budzące wiele kontrowersji i rozbieżności orzeczniczych, dotyczących ujęcia nieruchomości z punktu widzenia problematyki podatkowej, zarówno w płaszczyźnie podatków majątkowych, jak i podatków bezpośrednich oraz podatków pośrednich w perspektywie krajowej i unijnej z uwzględnieniem problematyki karnej.

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich przedstawicieli nauk prawnych oraz praktyków związanych z różnymi obszarami rynku nieruchomości w zakresie problematyki podatkowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Szczegółowe informacje: 

https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/cms/ADVERTISEMENT 

 

Opublikowano:: 14.02.2022
Webinarium - Oskarżony jako pokrzywdzony. Nadmierna stygmatyzacja ze strony organów ścigania jako źródło "rozmiękczania" zasady domniemania niewinności i wiktymizacji człowieka przed wydaniem wyroku - 23 lutego 2022 r. godz. 19:00

W imieniu Komisji Praw Człowieka w związku z obchodzonym w dniach 21-27  lutego 2022 r. „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” zapraszamy radców prawnych oraz aplikantów radcowskich zainteresowanych tą tematyką do udziału w webinarium pod nazwą:

"Oskarżony jako pokrzywdzony. Nadmierna stygmatyzacja ze strony organów ścigania jako źródło „rozmiękczania” zasady domniemania niewinności i wiktymizacji człowieka przed wydaniem wyroku- uwagi na tle wybranych przypadków spraw karnych oraz z własnej praktyki zawodowej." Spotkanie poprowadzi radca prawny dr Piotr Chrzczonowicz.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom w dniu 23 lutego 2022 r. o godz. 19.00. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja, celem dołączenia do spotkania wystarczy zalogować się na link:

https://zoom.us/meeting/register/tJAlfuirrTsjHdD-P7G9i3r6uJM3_DRzSwJ8

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, co pozwoli na zdobycie 2 punktów szkoleniowych.

Opublikowano:: 31.01.2022
Szkolenie On-line

Szanowni Państwo

Zapraszamy na drugą częsć Szkolenia

l. ,,Sytuacja prawna dziecka w konflikcie okołorozwodowym rodziców".
Termin: 19 luty 2O22 r. (sobota) od godz. 10.00 - 14.00;
Prowadzący: Maria Leszczyńska. Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

Opublikowano:: 25.01.2022
Informacja Sądu Rejonowego we Włocławku.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 5/2022 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 20 stycznia 2022 r. w uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Cyberbezpieczeństwa z dnia 12 października 2021r., znak BC-1.2410.1.2021 Ident.: 2522785 z dniem 1 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy we Włocławku wycofuje z użytku służbowego wszystkie urządzenia typu faks.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe sposoby komunikacji z Sądem pozostają bez zmian.

Opublikowano:: 4.01.2022
Szkolenia I kwartał 2022r.

Szanowni Państwo

W załączniku plan szkoleń na I kwartał 2022r.

Opublikowano:: 27.12.2021
Zaproszenie na SKMIL CUP 2022

Szanowni Państwo,
zapraszamy na imprezę  narciarską dla lekarzy, farmaceutów i prawników  w dniach 11-13.02.2022  w Szczyrku -SKMIL CUP 2022,

Szczegóły w załączniku. 

Opublikowano:: 22.12.2021
Życzenia Świąteczne

Pogodnych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego, pomyślnego Nowego Roku

w imieniu Rady OIRP w Toruniu oraz własnym

                      życzy Dziekan Rady

                     Ryszard Wilmanowicz

Strony