tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aktualności archiwum

Aktualności archiwum

Opublikowano:: 22.09.2022
#zaufani – piknik rodzinny zawodów zaufania publicznego

Warsztaty kreatywne, zabawy dla dzieci, konkursy edukacyjne dotyczące zagadnień prawniczych – to tylko część atrakcji, jakie przygotowała Krajowa Izba Radców Prawnych na piknik rodzinny #zaufani, który odbędzie się w sobotę 24 września br. w godz. 11.0018.00 na skwerze Kahla na Powiślu w Warszawie (w pobliżu Centrum Nauki Kopernik i pomnika Syrenki). Podczas wydarzenia, które jest częścią obchodów Ogólnopolskiego Dnia Zawodów Zaufania Publicznego, zaprezentuje się także 13 innych samorządów zawodów zaufania publicznego.

Podczas pikniku będzie można dowiedzieć się, na czym polega codzienna praca przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, a także wziąć udział w licznych atrakcjach przeznaczonych dla dzieci i osób dorosłych – konkursach, warsztatach i prezentacjach.

Radcowie prawni zapraszają na swoje stoisko – na dzieci będzie czekało wiele atrakcji, zabaw, zajęć i warsztatów kreatywnych. Dorośli i dzieci będą mogli uczestniczyć w przeznaczonych dla nich grach i konkursach edukacyjnych, np. w prowadzonym przez cały czas trwania pikniku konkursie z nagrodami „Koło Tortury” czy „Traf w organy (władzy)”. Od godziny 11.00 do zakończenia imprezy będzie czynna radcowska fotobudka ds. wykroczeń.

Ale to nie wszystko – w namiocie radców można będzie uzyskać odpowiedź na pytanie, kim jest radca prawny i w jakich sytuacjach warto mieć jego wsparcie oraz, co bardzo istotne, jak znaleźć odpowiedniego dla rozwiązania swojego problemu radcę prawnego. Przez całą sobotę piknikowym atrakcjom i zabawom będzie towarzyszyła akcja informacyjna poświęcona ogólnopolskiej wyszukiwarce szukajradcy.pl. Zagadnienia prawne zostaną zaprezentowane w sposób możliwie nieskomplikowany, z humorem, ale bez pomijania treści merytorycznych. Celem jest krzewienie kultury prawnej oraz popularyzacja zawodu radcy pranego.

Piknik #zaufani jest organizowany w związku z obchodami pierwszej rocznicy powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego i skierowany jest do warszawiaków, a jego celem jest zapoznanie uczestników z zawodami zaufania publicznego i pokazanie kompetencji poszczególnych samorządów.

W pikniku, oprócz Krajowej Izby Radców Prawnych, wezmą udział:

 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 • Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
 • Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
 • Krajowa Rada Fizjoterapeutów
 • Krajowa Rada Izby Architektów RP
 • Krajowa Rada Komornicza
 • Krajowa Rada Kuratorów
 • Naczelna Izba Lekarska
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Naczelna Rada Adwokacka
 • Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego to inicjatywa samorządów reprezentujących zawody zaufania publicznego czyli profesje o wyjątkowym znaczeniu społecznym, których wykonywanie wymaga odpowiednich kwalifikacji nie tylko zawodowych, ale także moralnych i etycznych. Celem Porozumienia jest współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla społeczeństwa i samorządów.

Opublikowano:: 22.09.2022
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2023

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu rozpoczęła przyjmowanie deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku.

Deklaracje można składać na załączonym formularzu do dnia 24 października 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oirp@torun.oirp.pl, pisemnie na adres: OIRP w Toruniu, ul. Chełmińska 16 lub osobiście w siedzibie Biura Izby, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w danym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, radcę prawnego udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie wyznacza się  w drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół. Radcowie prawni ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostaną wylosowani są zastępcami wyznaczonych radców prawnych.

W związku z sugestią Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącą świadczenia nieodpłatnej mediacji w punktach NPP od dnia 1 stycznia 2020 roku, pierwszeństwo w losowaniu będą mieli radcowie prawni spełniający warunki określone w art. 4 a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) celem zabezpieczenia ustawowych potrzeb Powiatu. 

Przypominamy, że radcą prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:

 1. prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;
 2. któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;
 3. z którym umowa o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej została rozwiązana   z przyczyn dotyczących radcy prawnego – przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
 4. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
 5. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji za okres dłuższy niż 2 miesiące.

W załącznikach - (poniżej):

-pismo Dziekana Rady OIRP w Toruniu Ryszarda Wilmanowicza

-aktualny formularz deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Opublikowano:: 21.09.2022
Wyszukiwarka szukajradcy.pl – spotkanie online 10 października, godz. 17.30

Zapraszamy na spotkanie online dotyczące logowania się do platformy e-kirp.pl, zakładania wizytówki radcy prawnego oraz korzyści z posiadania konta na e-kirp.pl i zarejestrowania się w wyszukiwarce szukajradcy.pl.

Wyszukiwarka szukajradcy.pl jest nowoczesnym, użytecznym narzędziem, które z jednej strony ułatwia kontakt pomiędzy pełnomocnikami a potencjalnymi klientami, natomiast z drugiej wspiera budowanie rozpoznawalności zawodu radcy prawnego. Wyszukiwarka docelowo ma stać się pełną bazą radców i stanowić dla klientów znakomite źródło informacji przy poszukiwaniu zawodowego pełnomocnika.

Spotkanie otworzy Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, a uczestniczyć w nim będą także Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła, Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój oraz manager projektów IT w Biurze KRRP Karolina Królikowska.

Spotkanie odbędzie się 10 października o godz. 17.30 w formie zdalnej na platformie Zoom i jest dedykowane wszystkim członkom samorządu – zarówno radcom prawnym, jak i aplikantom radcowskim.

Link do spotkania:

 

https://us02web.zoom.us/j/87668250291?pwd=cVRzSksreW5ueGVXc01ZOFNzbVBudz09

Identyfikator spotkania: 876 6825 0291
Kod dostępu: 385891

Opublikowano:: 12.09.2022
Plan szkoleń na IV kwartał 2022r.

Szanowni Państwo

w załączniku szczegółowy plan szkoleń na IV kwartał 2022r.

Opublikowano:: 8.09.2022
XVIII Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Radcow Prawnych 5-9.10.2022 r

Szanowni Państwo

Zapraszamy na XVIII Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Radcow Prawnych 5-9.10.2022 r. szczegóły w załaczniku.

Opublikowano:: 29.07.2022
Ośrodek Szkolenia Aplikantów Radcowskich

Szanowni Państwo

Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Aplikantów Radcowskich (OSAR) w dniach od 29 lipca do 19 sierpnia będzie nieczynny. W pilnych sprawch prosimy o kontakt z biurem OIRP w Toruniu tel. 566228917

Opublikowano:: 6.07.2022
Życzenia Dziekana Rady - Dzień Radcy Prawnego

 

Opublikowano:: 5.07.2022
Konkurs Rising Stars 2022 - ruszyła XI edycja

Ruszyła XI edycja konkursu Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2022 organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Kapituła konkursu wyłoni młodych prawników wyróżniających się wiedzą merytoryczną, pracą na rzecz państwa prawa i społeczeństwa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy.

Konkurs skierowany jest do młodych prawników, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Wśród kryteriów oceny znalazły się również działalność pro bono, dbanie o jakość stanowienia i stosowania prawa oraz osiągnięcia naukowe i innowacyjność.

W konkursie Rising Stars biorą udział zarówno prawnicy pracujący w kancelariach, jak i w firmach oraz innych podmiotach (np. w samorządzie terytorialnym czy organizacjach pozarządowych).

Zgłoszenia do 12 września

Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wyłoni 35 nominowanych. Następnie jury wybierze 10 laureatów, którzy otrzymają tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2022”. Jury konkursu zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród zgłoszonych kandydatów. Laureatką ubiegłorocznej edycji konkursu została mec. Grzegorz Kukowka z kancelarii Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.

Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 12 września 2022 r. Statuetki Rising Stars zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie w Warszawie.

Organizatorem konkursu jest Wolters Kluwer Polska. Patronami medialnymi wydarzenia są serwis Prawo.pl.

Regulamin i więcej informacji o konkursie>>

Opublikowano:: 5.07.2022
Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu z dnia 4 lipca 2022 r.

Stanowisko Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie złożonego przez grupę posłów w dniu 22 kwietnia 2022 wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą regulacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Dz.U. z 2022 r., poz. 1166 dotyczących zasad przynależności do samorządu zawodowego (sygn. akt K 6/22)

Stanowisko Rada OIRP w Toruniu podjęła jednomyślnie.

 

Opublikowano:: 5.07.2022
Krajowa Rada Radców Prawnych przedstawia stanowisko w sprawie wniosku do TK dotyczącego przynależności do izb

Krajowa Rada Radców Prawnych jednomyślnie przyjęła stanowisko, w którym wskazuje na bezzasadność wniosku do Trybunału Konstytucyjnego skierowanego przez grupę posłów, w sprawie o sygn. akt K 6/22!

Treść stanowiska poniżej.

https://kirp.pl/wp-content/uploads/2022/07/krrp-stanowisko.pdf

 

 

Opublikowano:: 29.06.2022
Jubileusz 40-lecia samorządu radców prawnych

 

Obchody jubileuszu samorządu radcowskiego zapoczątkowała uroczysta kolacja w dniu 23 czerwca, w której wzięli udział przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes Włodzimierz Chróścik, Wiceprezesi Zbigniew Tur, Ryszard Ostrowski i Michał Korwek oraz Dziekani Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Koszalinie.

– Ostatnie 40 lat to dla samorządu radcowskiego historia niełatwej, ale jakże satysfakcjonującej drogi. W tym czasie charakter naszego zawodu zmienił się zasadniczo, kompetencje rozrosły, a sam samorząd mocno się sprofesjonalizował – powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, otwierając obchody 40-lecia samorządu radców prawnych w Toruniu. – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu była niezwykle istotnym aktorem tych zmian – kontynuował swoją wypowiedź Prezes Chróścik. – Wiele wspaniałych Koleżanek i Kolegów z izby toruńskiej, zaangażowanych w prace na szczeblu okręgowym i krajowym, sprawiło, że dziś jesteśmy tak dobrze zorganizowanym środowiskiem. Środowiskiem, które ma realny wpływ na system wymiaru sprawiedliwości w Polsce, na polską gospodarkę i tkankę społeczną – dodał.

 Gospodarzem uroczystości był Dziekan Rady OIRP w Toruniu Ryszard Wilmanowicz, który wspólnie z Prezesem Chróścikiem, wręczył Złote i Srebrne Odznaki „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” radcom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz środowiska zawodowego. Uczestnikom uroczystości zostały także przekazane pamiątkowe medale 40-lecia samorządu radcowskiego.

 40-lecie samorządu stało się dla członków OIRP w Toruniu inspiracją do refleksji nad rolą, jaką odgrywają radcy prawni w systemie organów ochrony prawnej oraz społeczeństwie obywatelskim. Platformą wymiany poglądów na ten temat była konferencja naukowa „Wyzwania samorządu radców prawnych wobec współczesności”, która odbyła się 24 czerwca, w drugim dniu obchodów jubileuszowych.

Uroczyste otwarcie konferencji uświetnił swoją obecnością Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, który otrzymał pamiątkowy medal 40-lecia samorządu radcowskiego. Listy gratulacyjne przesłał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK prof. Zbigniew Witkowski.

Konferencję  rozpoczął blok wykładów poświęconych rozważaniom na temat zadań samorządu radców prawnych, zarówno w kontekście środowiskowym, jak i w kontekście roli samorządu zawodowego w demokratycznym państwie prawa. Wskazano, że zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze oraz ustrojowe wymaga refleksji nad obecnymi rozwiązaniami prawnymi oraz rozważenia zasadności reformy samorządu radców prawnych na poziomie ustawowym i korporacyjnym.

Kolejne referaty dotyczyły zagadnień związanym z wykonywaniem zawodu radcy prawnego: wynagrodzeniu succes fee, dopuszczalności reklamy radców prawnych i adwokatów, łączeniu zawodu radcy prawnego z innymi aktywnościami zawodowymi, odpowiedzialności prawnej radcy oraz nowoczesnym technologiom jako wyzwaniu dla samorządu zawodowego.

Poniżej link do zdjęć z tego wydarzenia:

http://www.torun.oirp.pl/galeria/obchody-40-lecia-samorz%C4%85du-radc%C3...

 

 

Opublikowano:: 23.06.2022
Informacja

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (23 czerwca 2022 r.) Biuro Izby otwarte będzie w godz. od 8:00 do 14:00.

Opublikowano:: 7.06.2022
Szkolenie 18.06.2022 -informacja

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu uprzejmie informuje, ze najbliższe szkolenie stacjonarne, zaplanowane jest na dzień 18 czerwca 2022 r.  w godzinach 10.00 – 14.00 (sobota).

Tematem szkolenia będzie „Postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji - stan obowiązujący”, które poprowadzi radca prawny Pani dr Dorota Sylwestrzak.

Szkolenie odbędzie się na Hali Sportowo – Widowiskowej przy ul. Bema 73-89, III piętro , sala konferencyjna nr 8 i 9 (wejście od Hotelu Meeting).

Uprzejmie proszę zwrócić uwagę, że nastąpiła zmiana sali konferencyjnej – wcześniej informowaliśmy Państwa, że szkolenie odbędzie się na parterze.

Opublikowano:: 30.05.2022
Spotkanie Radców Prawnych Seniorów w Wierzbiczanach

W 2022 roku obchodzimy Jubileusz 40-lecia istnienia samorządu radców prawnych. Z tej okazji składam wszystkim Państwu serdeczne gratulacje i podziękowania za pracę i zaangażowanie, które przyczyniło się do powstania obecnego kształtu naszej korporacji.

Jednocześnie pragnę serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie Radców Prawnych Seniorów w dniu 29 czerwca 2022  o godz. 14:00 do Restauracji  w Wierzbiczanach, mieszczącej się w renesansowym pałacu, otoczonym malowniczym parkiem.

Spotkanie to będzie wspaniałą okazją do wspólnego celebrowania Jubileuszu 40-lecia samorządu, podzielenia się swoimi wspomnieniami oraz refleksjami na temat powstania i funkcjonowania naszego samorządu.

W trakcie spotkania przewidujemy obiad oraz kawę i ciasto, a dla chętnych przy dobrej pogodzie spacer wśród bujnej zieleni parku.

Wszystkich Radców Prawnych Seniorów, chcących wspólnie w tym dniu świętować, uprzejmie proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 10 czerwca 2022 r. telefonicznie 56/6228917, e-mailowo: oirp@torun.oirp.pl lub osobiście w siedzibie OIRP.

Informujemy także, że zapewniamy dojazd autokarem do Restauracji w Wierzbiczanach osobom, które zgłoszą chęć skorzystania ze wspólnego dojazdu i powrotu. Autokar będzie czekał na Państwa o godz. 13:30 na przystanku przy Placu Św. Katarzyny.

Dziekan Rady OIRP w Toruniu

Ryszard Wilmanowicz 

 

Opublikowano:: 6.05.2022
Zaproszenie na Piknik z okazji Dnia Radcy Prawnego - Karbówko 25 czerwca 2022

Strony