tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aktualności archiwum

Aktualności archiwum

Opublikowano:: 14.08.2018
XV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

U W A G A      B I E S Z C Z A D Y  !!!

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie  we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie w dniach od 3 do 7  października 2018 r. XV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych.

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem jak i domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem.

Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi 640 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 770 zł i obejmuje:

- zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 3 października br. do śniadania w dniu 7 października br.

- opiekę przewodników GOPR

- udział w programach towarzyszących,

- ubezpieczenie.

Koszt nie obejmuje posiłku i napojów po ukraińskiej stronie, biletu na przejazd koleją i opłaty klimatycznej. Jadący na Ukrainę winni zabrać kieszonkowe w wysokości ok 700 hrywien (ok. 100 zł).

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl) , faksem (022 319 56 16) bądź pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 41 lok. 2

00-540 Warszawa

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio  na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603  do 21 września 2018 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku..

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

Uczestnicy powinni posiadać ważny paszport.

Opublikowano:: 13.08.2018
Manual on the law relating to violence against women

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem w języku angielskim obejmującym swoim przedmiotem prawo odnoszące się do kwestii przemocy wobec kobiet w Anglii i Walii, Grecji, Irlandii, Włoszech, Irlandii Północnej, Polsce oraz Hiszpanii – „Manual on the law relating to violence against women”.

Dokument ten jest ukoronowaniem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej programu TRAVAW, w którym Krajowa Rada Radców Prawnych uczestniczyła przez ostatnie dwa lata. Program opierał się na organizacji seminariów dla prawników z danego państwa we wszystkich ww. krajach partnerskich projektu. Podczas każdego takiego spotkania goszczeni byli także prelegenci z zagranicy.  W Warszawie seminarium TRAVAW odbyło się 27 października 2017 r., a relacja z tego wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej KIRP tutaj.

Szczegółowe informacje o programie TRAVAW można znaleźć także na stronie koordynatora projektu – Europejskiej Fundacji Prawników ELF tutaj. Program był współfinasowany ze środków Unii Europejskiej.

Opublikowano:: 3.08.2018
Usługa e-Powiadomień o terminie uiszczenia opłaty za kolejne okresy ochronne znaku towarowego

Realizując wymagania art. 49 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Urząd Patentowy RP w styczniu 2019 roku uruchomi usługę e-Powiadomień o terminie uiszczenia opłaty za kolejne okresy ochronne znaku towarowego. Jednocześnie informujemy, że pierwsze przesłane powiadomienia będą dotyczyły praw, których data wygaśnięcia przypada w drugiej połowie 2019 roku. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem zamieszczonym na głównej stronie Urzędu Patentowego RP.

W celu zgromadzenia danych do wysyłania powiadomień drogą elektroniczną prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego lub tradycyjnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej pod nr telefonu 22 579 05 55

 

Opublikowano:: 2.08.2018
Konferencja naukowa pt. Przestępstwa i wykroczenia na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych –wybrane zagadnienia”

Katedra Prawa Karnego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych O/Toruń mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt. Przestępstwa i wykroczenia na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych –wybrane zagadnienia”, która odbędzie się w dniu 17 września 2018r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu przy ul. Władysława Bojarskiego 3.

Zachęcamy wszystkich radców prawnych oraz aplikantów do wzięcia udziału w konferencji. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, za który zgodnie z Uchwałą Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych będzie można uzyskać 5 punktów szkoleniowych, dodatkowo każdy uczestnik otrzyma od organizatora publikację pokonferencyjną.

Opublikowano:: 2.08.2018
Zmarł Radca Prawny

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 lipca 2018r. zmarł radca prawny Zygmunt Łojko.

Opublikowano:: 2.08.2018
V Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi i Krajowa Izba Radców Prawnych organizują V Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na  10 km.

Trasa Biegu przebiega tuż obok najciekawszych miejsc w Łodzi, w tym zabytkowej siedziby Izby, Białej Fabryki, Skasenu, Pałacu Herbsta i Szkoły Filmowej. Impreza odbędzie się w dniu  25 sierpnia  2018 roku w Łodzi w ramach VIII Biegu Fabrykanta. 

Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej http://biegfabrykanta.pl/strefa-zawodnika, zaznaczając w zamieszczonym tam formularzu zgłoszeniowym wolę udziału w Mistrzostwach, do dnia 15 sierpnia 2018 roku lub wyczerpania miejsc.

Opublikowano:: 1.08.2018
Informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Biuro OIRP w dniach 01.08.2018, 02.08.2018 będzie czynne do godz. 15:00

Opublikowano:: 25.07.2018
Nieodpłatny dostęp do programu Kleos dla radców prawnych

Krajowa Rada Radców Prawnych nawiązała współpracę z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w ramach której radcowie prawni mogą skorzystać z bezpłatnej testowej wersji programu Kleos, służącego do wspierania zarządzania kancelariami lub działami prawnymi.

Nieodpłatne użytkowanie systemu Kleos jest możliwe przez 90 dni od chwili pobrania. Wersja testowa jest dostępna od 24 lipca 2018 r. aż do 31 marca 2019 r. Aby poznać pełną funkcjonalność systemu, należy wypełnić formularz rejestracyjny pod adresem: http://landing.kleos.wolterskluwer.com/pl_wersja_probna.  

Kleos to jedno z kluczowych narzędzi dla prawników autorstwa Wolters Kluwer, które powstało w oparciu o 30 lat doświadczeń w tworzeniu oprogramowania prawniczego. Rozwiązanie zostało dopasowane do potrzeb różnego typu kancelarii prawnych, niezależnie od ich wielkości i specjalizacji. Z Kleosa korzysta już ponad 16 000 prawników z 10 krajów europejskich.

Kleos oferuje pełną i jedyną w swoim rodzaju gamę funkcji, łączącą zarządzanie sprawami z ewidencją czasu, fakturowaniem i raportowaniem. Unikalny portal do udostępniania dokumentów Kleos Connect oraz aplikacja mobilna pozwalają na pracę w dowolnym miejscu i czasie. Dane użytkowników są chronione i automatycznie zapisywane w całkowicie bezpiecznym, prywatnym środowisku (zgodnym z wymaganiami RODO).

Program składa się z siedmiu modułów – prostych w obsłudze i w pełni ze sobą zintegrowanych: spraw, kontaktów, kalendarza, zadań, dokumentów, czynności oraz finansów. Kleos zapewnia nieograniczoną przestrzeń na dane i dokumenty, pakiet szablonów wraz z edytorem oraz wsparcie techniczne i szkolenia.

 

Opublikowano:: 20.07.2018
Zmarł Radca Prawny

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca 2018 r. zmarł radca prawny Krzysztof Jurewicz. Pożegnanie Zmarłego odbędzie się w dniu 21 lipca 2018 r. o godzinie 17:00 na Cmentarzu Św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.

Opublikowano:: 20.07.2018
Zmarł Radca Prawny

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca 2018 r. zmarł radca prawny Andrzej Zbigniew Lewandowski. Pożegnanie Zmarłego odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r. o godzinie 14:00 w Kościele pw. Św. Józefa w Toruniu. Po Mszy Św. ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 192.

Opublikowano:: 13.07.2018
XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji organizuje:

XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Ze względu na problemy organizacyjne na terenie kortów Sopot Tenis Klubu rozgrywki odbywać się będą na kortach Arki Gdynia.

Impreza odbędzie się w dniach 23–25 sierpnia 2018 r.
Gdynia/Sopot

Informujemy, że noclegi  i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:
dla aplikantów radcowskich – 290 zł,
dla radców prawnych – 390 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego – 690 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach kart zgłoszenia: dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu. Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 13 sierpnia 2018 r. – wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać faksem (fax022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

 Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż po dniu 16.08.2018 r.

 Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę:
50 000  zł – nw.,
100 000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,
tel./fax 0-22 319 56 16, recepcja: 319 56 01,  bezpośrednio: 319 56 04
e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy na www.kirp.pl

Opublikowano:: 10.07.2018
Legitymacje radcowskie z mikroprocesorem stykowym - ważne informacje

Informujemy Użytkowników legitymacji, że od dnia 1 lipca 2018 r. nie będzie możliwe instalowanie certyfikatów podpisu kwalifikowanego i certyfikatu niekwalifikowanego na mikroprocesorze stykowym. Osoby, które nie zdążyły zainstalować podpisów do końca czerwca 2018 r. prosimy o przeczytanie informacji Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zamieszczonej w załączniku.

Opublikowano:: 6.07.2018
Życzenia z Okazji Dnia Radcy Prawnego

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Radcy Prawnego życzę Wam w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz własnym realizacji szczytnych i ambitnych planów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech codzienna praca przynosi wiele satysfakcji i wygranych spraw. 

 

Ryszard Wilmanowicz

Dziekan Rady OIRP w Toruniu

Opublikowano:: 2.07.2018
Jesienne Warsztaty Mediacji 8-13.09.2018 r.

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na  Jesienne Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Termin: 8-13 wrzesień 2018 r.

Miejsce: Kazimierz Dolny, Villa Bohema, ul. Małachowskiego 12

Cena: 2.500 zł + VAT , tj. 3075 zł; cena obejmuje noclegi w pokojach 1,2,3 – osobowych (o zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe)  

UWAGA! 10% RABATU dla osób, które zarejestrują się do 15 lipca.    

Link do rejestracji: http://jwm2018.badanie.net/

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 20 sierpnia. Liczba miejsc ograniczona. Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

 

Opublikowano:: 2.07.2018
Pomoc dla Zosi

SZANOWNI PAŃSTWO!  

       Zwracamy się do Państwa – Radców prawnych i Aplikantów, jak również Waszych Przyjaciół i Znajomych o wsparcie zbiórki pieniężnej na leczenie Zosi Czernieckiejcórki naszego kolegi radcy prawnego Przemysława Czernieckiego i wnuczki SSO w Olsztynie w stanie spoczynku Romualda Czernieckiego – wieloletniego wykładowcy na aplikacji radcowskiej.

               U dwuletniej Zosi zdiagnozowano chorobę stawu rzekomego kości piszczelowej, co powoduje, że piszczele się wyginają i nóżki dziecka łamią się. Dziewczynka nie chodzi, ale jest bardzo pogodnym
i uśmiechniętym dzieckiem. Leczona była w Otwocku oraz w Poznaniu, jednakże nie znaleziono w tych placówkach metody, która mogłaby przywrócić dziecku sprawność. Szansą na postawienie Zosi „na nogi” jest operacja nóżki u dr Paleya w St. Mary's Medical Center w Stanach Zjednoczonych.

Wierząc w Państwa dobre serca,  zdecydowaliśmy się pomóc w nagłośnieniu tej zbiórki.  Ze względu na olbrzymi koszt operacji i rehabilitacji małej Zosi w klinice w USA prosimy Państwa o pomoc, poprzez wpłatę pieniędzy na leczenie Zosi. Do uzbierania jest kwota  624 707 zł. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem fundacji „Siepomaga”, poprzez wysłanie SMS na podany niżej numer lub wpłatę na rachunek bankowy Fundacji:                                                          

SMS: Numer 72365 Treść S11469            

Przelew:     65 1060 0076 0000 3380 0013 1425
                     IBAN: PL SWIFT: ALBPPLPW

                     Odbiorca: Fundacja Siepomaga

                     ul. Za Bramką 1

                     61-842 Poznań

Tytułem:    11469 Zofia Czerniecka darowizna

 

 Wszelkie inne informacje można znaleźć na: https://www.siepomaga.pl/zosia

Za choćby najdrobniejszą kwotę wpłaty w imieniu Rodziców i Dziadków serdecznie Państwu dziękujemy.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie

Strony