tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aktualności archiwum

Aktualności archiwum

Opublikowano:: 1.07.2021
Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim w 2021r.

Informujemy, że na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Toruniu rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę radców prawnych.   

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego i chcą wziąć udział we spólnym uroczystym ślubowaniu radców prawnych powinny złożyć wniosek o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2021 r.  

Dla osób, które złożą wnioski po 20 lipca 2021 r., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o wpis

• kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)

• życiorys (CV) z własnoręcznym podpisem

• dokument potwierdzający zdanie egzaminu radcowskiego (oryginał)

• 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem)

• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis w tradycyjnej formie papierowej lub w wersji elektronicznej* (*wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Wydany dokument ma postać pliku XML, który należy go zapisać na informatycznym nośniku danych np. pamięć USB, płyta CD, DVD)

• oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne, o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem

• oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w dokumentach są różne nazwiska np. w dyplomie ukończenia studiów wyższych (poniżej pobierz plik). Należy również okazać dokument będący podstawą zmiany (akt małżeństwa/decyzja)

• oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
• dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), 1 680,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Toruniu.

  • obowiązek informacyjny dla radców prawnych (do pobrania z pliku poniżej)

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o wpis

• kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)

• życiorys (CV) z własnoręcznym podpisem

•dokument potwierdzający zdanie egzaminu radcowskiego (oryginał)

•oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych

• oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne + zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4 (jeśli nie były składane w odpowiedniej formie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radowskiego)

• oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a

• oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
• oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6
• opinie z miejsc pracy będących podstawą do dopuszczenia do egzaminu radcowskiego

• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis w tradycyjnej formie papierowej lub w wersji elektronicznej* (*wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Wydany dokument ma postać pliku XML, który należy go zapisać na informatycznym nośniku danych np. pamięć USB, płyta CD, DVD)

• oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem. 

• oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska np. w dyplomie ukończenia studiów wyższych (poniżej pobierz plik). Należy również okazać dokument będący podstawą zmiany (akt małżeństwa/decyzja)

• oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

• dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), 2 800,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Toruniu. 

  • obowiązek informacyjny dla radców prawnych (do pobrania z pliku poniżej)

 

Opublikowano:: 29.06.2021
Informacja nt. Portalu informacyjnego

Szanowni Państwo

w załączniku dwa pisma odnośnie działania Portalu informacyjnego.

Opublikowano:: 29.06.2021
Informacja OBSiL - doręczenia przez portal infromacyjny

Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja od Kierownika OBSiL KRRP Pana Rafała Stankiewicza dot. nowych regulacji w zakresie doręczeń dokonywanych profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu infromacyjnego.

Opublikowano:: 22.06.2021
"Zbrodnia i karaoke" - zaproszenie do Teatru Muzycznego - sobota 26 czerwca

Serdecznie zapraszamy do Pałacu Dąmbskich w sobotę 26 czerwca na spektakl muzyczny "Zbrodnia i karaoke"  

Wyjątkowa cena biletu dla Okręgowej Izby Radców Prawnych 30 zł

 

Zbrodnia w Teatrze? Tylko przy karaoke!

To „po-pandemiczna” komedia kryminalna, okraszona przebojami m.in. Perfect, Maanam, Bajm i Krzysztofa Krawczyka, granymi na żywo przez toruńskich muzyków.

Zespół teatralny niewielkiego, acz ambitnego teatru przygotowuje się do wystawienia pierwszego, po-pandemicznego koncertu. Sprawy jednak szybko się komplikują, bo reżyser gdzieś zaginął, jedna z aktorek najwyraźniej przechodzi załamanie nerwowe, a w wyniku zaleceń „z góry” repertuar ulega ciągłym zmianom.

Akcja toczy się w kabaretowych oparach absurdu, który przecież coraz częściej towarzyszy nam w życiu codziennym.

To doskonała propozycja dla wszystkich widzów zmęczonych izolacją, stęsknionych za teatrem, a jednocześnie spragnionych relaksu i odrobiny wytchnienia od codzienności.

Scenariusz Anna Kwarant 

Reżyseria Tadeusz Demia 

W celu rezerwacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Widza Teatru Muzycznego w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, tel: 512 983 022, e-mail: rezerwacje@teatrmuzyczny.torun.pl

Opublikowano:: 22.06.2021
Kryształowe Serce Radcy Prawnego - głosowanie internautów rozpoczęte!

XIII edycja Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” wkroczyła w kolejny etap. Znamy już nazwiska radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy ubiegają się o jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski. Nowością w tej edycji Konkursu jest wybór Laureata w Kategorii „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. Laureat zostaje wyłoniony spośród nominowanych w konkursie w wyniku głosowania internetowego, w którym udział mogą wziąć wszyscy. Możliwość głosowania została uruchomiona jednocześnie z publikacją opisu sylwetek 21 kandydatów na stronie https://krysztaloweserce.kirp.pl/glosowanie/  

Serdecznie zapraszamy do głosowania.

Nominowani są nie tylko profesjonalnymi prawnikami, posiadają coś więcej – chęć bezinteresownego pomagania innym i wielkie serce, dzięki któremu tworzą lepszy świat tym, którzy potrzebują pomocy.  To wyjątkowi ludzie, którzy poświęcają swój cenny czas i energię, służą wiedzą i doświadczeniem, a dobro swoich klientów stawiają ponad wszystko.

Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” jest wydarzeniem cyklicznym, które Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje co roku. Każda edycja jest źródłem wielu inspirujących postaw i działań pro bono radców prawnych i aplikantów radcowskich. Konkurs został stworzony w celu realizacji idei nagradzania tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc została dostrzeżona przez innych. Laureatem Konkursu może zostać osoba, która swoją postawą, pracą i aktywnością w działaniach pro bono wyróżnia się na tle innych. Regulamin konkursu szczegółowo określa obszary, w których powinna działać nagrodzona osoba. Są to m.in. nieodpłatna pomoc prawna, działalność społeczna i dobroczynna, programy edukacyjne, szkoleniowe oraz działalność popularyzująca i rozwijająca nieodpłatną pomoc prawną. Ponadto taka osoba powinna cieszyć się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkuje i wykonuje zawód.

Wszelkie informacje na temat Konkursu, jego przebiegu, składu Kapituły Honorowej, osób Nominowanych oraz regulaminu znajdują się na stronie www.krysztaloweserce.kirp.pl. Decyzją Kapituły głosowanie Internautów potrwa do 1 lipca 2021 r. do godziny 24.00. Uroczyste ogłoszenie Laureatów odbędzie się podczas uroczystej Gali dnia 6 lipca 2021 roku w Dzień Radcy Prawnego.

Opublikowano:: 18.06.2021
Raport Future Ready Lawyer 2021

Wolters Kluwer Polska opublikował najnowszą edycję raportu Future Ready Lawyer 2021 –  to wyniki badania przeprowadzonego na ponad 700 prawników z całego świata (9 krajów Europy w tym Polska + USA).

Badanie pokazuje jak kancelarie i działy prawne radzą sobie z wykorzystaniem technologii, jak zmieniła się relacja i oczekiwania na linii klient-kancelaria/dział prawny oraz czy prawnicy są już gotowi na funkcjonowanie w postpandemicznej rzeczywistości.

Raport jest bezpłatny i można go pobrać ze strony:

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/know/future-ready-lawyer-2021?utm_source=izby&utm_medium=post&utm_campaign=WKPL_LEG_ACQ_LKP-EBO-future-ready-lawyer-06-21-TOFU_LFM/PRW0220001_WBR011&utm_term=ebo&utm_content=izby

 

Opublikowano:: 18.06.2021
Debata helsińska: Konstytucyjne granice zmian ustroju sądownictwa i statusu prawnego sędziów. (Nad?) użycie art. 180 ust. 5 Konstytucji

Od ponad dwóch lat politycy partii rządzącej zapowiadają poważne zmiany w ustroju sądownictwa powszechnego i położeniu prawnym sędziów. Deklarują, że odpowiednie projekty ustaw są już sporządzone w Ministerstwie Sprawiedliwości i czekają tylko na decyzję polityczną o rozpoczęciu procesu legislacyjnego. Projekty te nie zostały jak dotąd ujawnione opinii publicznej i nie wiadomo, czy, a jeśli tak, to w jakiej postaci istnieją.

Publiczne wypowiedzi polityków obozu rządzącego wskazują na zamiar spłaszczenia struktury sądownictwa i wykorzystania tego dla przeprowadzenia powszechnej weryfikacji sędziów. Narzędziem do tego celu miałby być art. 180 ust. 5 Konstytucji, dający podstawę m.in. do przeniesienia sędziego w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądownictwa lub zmiany granic okręgów sądowych.

Podczas Debaty Helsińskiej zaproszeni goście spróbują zrekonstruować racje, które stały za wprowadzeniem do polskiej Konstytucji art. 180 ust. 5, dokonają jego interpretacji w perspektywie prawa konstytucyjnego, gwarancji wynikających z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. Odpowiedzą na pytanie czy omawiany przepis może posłużyć jako podstawa do dokonania powszechnej weryfikacji sędziów.

W debacie udział wezmą:

  • prof. dr hab. Lech Garlicki, Uniwersytet Warszawski;
  • dr. hab. prof. UW Ryszard Piotrowski, Uniwersytet Warszawski;
  • adw. dr hab. prof. UŁ Anna Rakowska-Trela, Uniwersytet Łódzki;
  • SSO dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”;
  • SSO Dariusz Mazur, Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”;
  • adw. Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;
  • prok. Jarosław Onyszczuk, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”;
  • dr Paweł Filipek, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;

Moderacja: prof. dr hab. Stanisław Biernat.
Słowo wstępne wygłosi prof. dr hab. Ewa Łętowska.

Debata Helsińska odbędzie się 29 czerwca 2021 r. w godzinach 15-18 i będzie transmitowana na żywo na kanałach facebookowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Archiwum Osiatyńskiego.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu “Monitoring systemu ochrony praw człowieka w Polsce” – projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

PROGRAM WYDARZENIA (kliknij aby rozwinąć)

 

Opublikowano:: 16.06.2021
Konferencja organizowana przez Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP)

Z okazji 5. rocznicy działalności Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w branżowej konferencji, która odbędzie się w formacie on-line 7 lipca 2021 r.

Zaproszeni prelegenci, reprezentujący głównie państwa Grupy Wyszehradzkiej, to wybitni specjaliści z zakresu prawa patentowego oraz użytkownicy, którzy podzielą się z uczestnikami konferencji swoją wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z systemu Układu o współpracy patentowej (PCT), a także Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego.

Program konferencji przewiduje przedstawienie studiów przypadku oraz dyskusje okrągłego stołu w kwestiach dotyczących systemu PCT. Wezmą w nich udział eksperci reprezentujący różne dziedziny gospodarki i środowiska akademickie, zatem wydarzenie to stanowi znakomitą okazję do poszerzenia wiedzy o międzynarodowej procedurze dokonywania zgłoszeń patentowych za pośrednictwem systemu PCT oraz uzyskania praktycznych wskazówek, przydatnych w opracowywaniu skutecznych strategii patentowych.

Więcej o wydarzeniu dowiedzą się Państwo po pobraniu programu konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jednak rejestracja.

Po dokonaniu rejestracji, otrzymają Państwo bezpośredni link do wydarzenia.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Opublikowano:: 16.06.2021
Zaproszenie na Dzień Radcy Prawnego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy

 

Dziekan i Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu zapraszają serdecznie  Członków Naszego Samorządu na tradycyjne spotkanie plenerowe z okazji „Dnia Radcy Prawnego”.

Planowane spotkanie odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. w Osadzie Karbówko k. Torunia. Dom Rybaka. Czas spotkania - godz. od 18:00 do 23:30.

Wszystkich Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich, chcących wspólnie w tym dniu świętować, prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres mailowy Izby: oirp@torun.oirp.plw.zielaskowski@torun.oirp.pl  lub telefonicznie: 56/622 89 17.

Udział w koszcie spotkania po stronie uczestnika wynosi symboliczne 10 zł. Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie wpłaty na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu o nr:  58 1160 2202 0000 0000 5530 4407, bądź też osobiście w kasie OIRP w Toruniu.

Informujemy także, że zapewniamy dojazd do Osady Karbówko autobusem MZK - osobom, które zgłoszą chęć skorzystania ze wspólnego dojazdu i powrotu. Godzina odjazdu autobusu z przystanku przy Placu Św. Katarzyny i powrotu z Karbówka zostaną podane w późniejszym terminie na stronie internetowej Izby.

Zgłoszeń (uczestnictwo, opłata, autokar) proszę dokonać do dnia 28 czerwca 2021 r.

Strona internetowa Osady Karbówko: www.osadakarbowko.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dziekan  Rady Ryszard Wilmanowicz  i  Rada OIRP w Toruniu

Opublikowano:: 9.06.2021
Wycieczka po Kanale Elbląskim i Żuławach 24 lipca 2021

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów wraz z osobami towarzyszącymi do udziału w 1 dniowej wycieczce po Kanale Elbląskim i Żuławach  w terminie 24 lipca  2021r.

Transport: autobus, wyjazd i powrót Toruń

Podczas wyprawy przepłyniemy odcinek Kanału Elbląskiego aż z 4 pochylniami na trasie Buczyniec – Jelonki, przejazd po Żuławach z obiadem regionalnym „Uczta żuławskich osadników” z deserem oraz bufetem kawowym w gospodzie Mały Holender

Wyjazd : 24 lipca godz. 6:45 z Placu Ś. Katarzyny w Toruniu

Powrót :24 lipca  ok. godz. 21 Na Plac Św. Katarzyny w Toruniu

Cena :

200 zł/os. Cena skalkulowana dla 40 osób

220 zł/os. Cena skalkulowana dla 30 osób

W cenie wycieczki: przejazd autokarem, opieka pilota oraz przewodnika- również na statku, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu na rejs, obiad regionalny, zestawy słuchawkowe

Zapisy w siedzibie Izby osobiście, lub telefonicznie lub mailowo do dnia 27 czerwca  2021 r. z podaniem imienia nazwiska, adresu mailowego i telefonu kontaktowego wraz z dokonaniem wpłaty zaliczki w kwocie 50 zł na konto:

BIURA PODRÓŻY IVANTI

Toruń ul. Dekerta 14a/13

ING Bank Śląski 24 1050 1979 1000 0091 3364 1317

W terminie do 27 czerwca 2021 r.

O udziale w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączniku poniżej .

Ewentualne pytania można kierować bezpośrednio do Anny Iwanowskiej na podany w załączniku numer telefonu.

Opublikowano:: 9.06.2021
Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej 4 sierpnia-7 sierpnia 2021

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów wraz z osobami towarzyszącymi do udziału w 4 dniowej wycieczce do Kotliny Kłodzkiej w terminie od 4 sierpnia do 7 sierpnia 2021 r.

Transport: autobus, wyjazd i powrót Toruń

Podczas wyprawy zobaczymy: KŁODZKO – POLANICĘ ZDRÓJ – KUDOWĘ ZDRÓJ  BŁĘDNE SKAŁY – WAMBIERZYCE – LĄDEK ZDRÓJ -  BYSTRZYCĘ KŁODZKĄ – MIĘDZYGÓRZE -  DUSZNIKI ZDRÓJ

Wyjazd : 04 sierpnia godz. 6  z Placu Ś. Katarzyny w Toruniu

Powrót :07 sierpnia  ok. godz. 21 Na Plac Św. Katarzyny w Toruniu

Cena :

1 000 zł/os. Cena skalkulowana dla 40 osób (dla emerytów i rencistów 970 zł/os.)

1 100 zł/os. Cena skalkulowana dla 30 osób (dla emerytów i rencistów 1070 zł/os.)

W cenie wycieczki: przejazd autokarem, 3 noclegi w hotelu Medical Sensus w Polanicy Zdroju, wyżywienie wg programu, ubezpieczenie NNW, opieka pilota  przewodnika, bilety wstępu, zestawy słuchawkowe, obowiązkowa składka na TFG i TFP

Zapisy w siedzibie Izby osobiście, lub telefonicznie lub mailowo do dnia 21 czerwca 2021 r. z podaniem imienia nazwiska, adresu mailowego i telefonu kontaktowego wraz z dokonaniem wpłaty zaliczki w kwocie 200 zł na konto:

BIURA PODRÓŻY IVANTI

Toruń ul. Dekerta 14a/13

ING Bank Śląski 24 1050 1979 1000 0091 3364 1317

w terminie do 21czerwca 2021 r.

O udziale w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączniku poniżej .

Ewentualne pytania można kierować bezpośrednio do

Anny Iwanowskiej na podany w załączniku numer telefonu.

 

Opublikowano:: 7.06.2021
Stanowisko Rady OIRP w Toruniu w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich Profesora Adama Bodnara

W załączeniu publikujemy stanowisko Rady OIRP w Toruniu w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich Profesora Adama Bodnara. 

Opublikowano:: 2.06.2021
Informacja - 4 czerwca 2021

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 (piątek) Biuro Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz Ośrodek Szkoleniowy dla Aplikantów Radcowskich będą nieczynne. 

Opublikowano:: 1.06.2021
Programowanie w branży prawniczej.

Szanowni Państwo,

 

Już w czerwcu rusza Legal Hackaton!

Polska edycja corocznego maratonu programowania w branży prawniczej odbędzie się w dn. 18-20 czerwca i jest organizowana przez Wolters Kluwer Polska. To bezpłatne wydarzenie online, na które zapraszamy m.in. prawników, programistów, grafików, menedżerów projektu i analityków biznesowych.

Szczegóły oferty z załączniku

Opublikowano:: 24.05.2021
Zawiadomienie

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 18 maja 2021 r.

zmarł nasz Kolega

Mecenas Zbigniew Montowski 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 27 maja 2021 r. o godz. 12:00 Mszą Świętą żałobną,

która zostanie odprawiona w Bazylice Katedralnej Św. Janów.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się po Mszy Świętej na Cmentarzu Św. Jerzego w Toruniu przy ul. Gałczyńskiego

 

Rodzinie i Bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

składa w imieniu wszystkich Koleżanek i Kolegów

Dziekan i Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu

Strony