tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aktualności archiwum

Aktualności archiwum

Opublikowano:: 15.12.2020
Zawiadomienie

Z głębokim żalem informujemy, że w sobotę 12 grudnia 2020 r.

w  wieku 96 lat zmarł nasz Drogi Kolega

 

Mecenas Ludomir Nawra

 

Wyjątkowo aktywny i zasłużony dla samorządu radcowskiego.

Po powstaniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu przez kilka kadencji pełnił funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego naszej Izby.

Cieszył się szacunkiem i poważaniem. Zawsze służył pomocą osobom poszkodowanym, jak i koleżankom i kolegom radcom prawnym.

 

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 22 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00  

w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu​. 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się po Mszy Świętej na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Antczaka. 

 

Rodzinie i Bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

składa w imieniu wszystkich Koleżanek i Kolegów

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu

Opublikowano:: 13.01.2020
Wycieczka do Włoskiej Krainy Jezior

Szanowni Państwo,

w związku ze zbyt małą ilością chętnych na wycieczkę samolotem, przedstawiamy zmodyfikowany program wycieczki  tj. obok wersji samolotowej, również w wersji autokarowej, dłuższy o 2 dni.

Osoby, które zgłosiły się na wersję samolotową, mogą pozostać przy tym wyborze  lub go zmienić. Obie grupy we Włoszech będą cały program realizowały wspólnie. 

Ze względu na konieczność ostatecznej  rezerwacji przez BIURO Horyzonty, proszę o zgłaszanie się  do Izby  telefonicznie, mailowo lub osobiście do końca tygodnia tj. do 14.02.2020 r. do godz. 16.00 

Uwaga! łącznie liczymy na udział 34 -40 osób w wycieczce!!!    

Pozdrawiam serdecznie 

Małgorzata Derendarz

Przewodnicząca Komisji ds. Integracji

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączniku.

 

 

Opublikowano:: 10.01.2020
Szkolenia OIRP Toruń I-III 2020 r.
Opublikowano:: 9.01.2020
List otwarty prawników w sprawie naruszania podstawowych zasad prawa europejskiego

List otwarty prawników w sprawie naruszania

podstawowych zasad prawa europejskiego przez władze polskie

w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19 listopada 2019 r.

dotyczącego niezawisłości polskich sądów

 

Warszawa, 6 stycznia 2020

 

Jako środowisko zajmujące się prawem Unii Europejskiej, jak również innymi dziedzinami prawa, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec ignorowania i lekceważenia podstawowych zasad prawa w reakcjach politycznych i legislacyjnych władz polskich na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 19.11.2019 r. w sprawie niezawisłości polskich sądów (połączone sprawy C-585/18, C-624/18, C-625/18).

Wyrok ten wprost wskazuje, że spory dotyczące prawa unijnego muszą być rozstrzygane przez niezawisłe sądy. Wymóg niezawisłości sędziowskiej stanowi integralny element sądzenia i podlega szczegółowym gwarancjom, które są wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej tworzących razem wspólnotę prawa. Trybunał Sprawiedliwości potwierdził obowiązek każdego sądu odstąpienia od stosowania przepisów prawa polskiego sprzecznych z prawem unijnym, który to obowiązek może być zrealizowany tylko przez weryfikację niezależności sądów rozpatrujących sprawy unijne według kryteriów uściślonych w tym wyroku. Trybunał Sprawiedliwości nakazał ocenę wszystkich okoliczności prawnych i faktycznych, które mogą wzbudzić w społeczeństwie uzasadnione obawy co do niedopuszczalnego wpływu władz politycznych na sądy, a także co do braku neutralności sądów wobec ścierających się przed nimi interesów. Takie okoliczności mogą dotyczyć m.in. sposobu powoływania sędziów lub możliwości ich ścigania przez zależne od polityków organy dyscyplinarne w związku z treścią wydawanych orzeczeń.

Podkreślamy, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości wiąże każdy sąd krajowy, a nie tylko ten, który wystąpił z pytaniem prejudycjalnym. Każdy polski sąd jest związany interpretacją prawa unijnego dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości i jest zobowiązany do stosowania jej w swoim orzecznictwie. Brak zastosowania tej interpretacji i wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości przez sądy i inne organy krajowe – w tym ustawodawcze – jest naruszeniem prawa i może skutkować postępowaniem przeciwko państwu o naruszenie zobowiązań traktatowych, a w konsekwencji dotkliwymi karami pieniężnymi.

W państwie prawa należącym do Unii Europejskiej żaden sędzia polski, będący funkcjonalnie także sędzią europejskim, nie może podlegać jakiejkolwiek odpowiedzialności za wystąpienie z wnioskiem o interpretację prawa unijnego do Trybunału Sprawiedliwości i zastosowanie się do tej interpretacji.

Podważanie tej zasady, a przede wszystkim likwidacja niezawisłości sędziowskiej, jakiej dokonuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (z dnia 20 grudnia 2019 r.) są rażąco sprzeczne z zasadami porządku prawnego Unii Europejskiej, a także z Konstytucją RP. Ewentualne wejście w życie tej ustawy jest nie do pogodzenia z dalszym uczestnictwem Polski w europejskiej przestrzeni prawnej.

Podpisani :

1. Robert Grzeszczak, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski

2. Jacek Barcik, dr hab., prof. UŚ, adw., Uniwersytet Śląski

3. Stanisław Biernat, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

4. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski

5. Aleksander Cieśliński, dr hab., Uniwersytet Wrocławski

6. Michał Krajewski, LLM, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji

7. Sylwia Majkowska-Szulc, dr hab. prof. UG, Uniwersytet Gdański

8. Dariusz Adamski, prof. dr hab, Uniwersytet Wrocławski

9. Ewa Bagińska, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański

10. Jan Barcz, prof. dr hab., Akademia Leona Koźmińskiego

11. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, dr hab. prof. US, Uniwersytet Szczeciński

12. Maria Boratyńska, dr hab., Uniwersytet Warszawski

13. Michał Bożek, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

14. Anna Chorążewska, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

15. Rafał Cieślak, dr, r.pr., Uniwersytet Warszawski

16. Katarzyna Czerwińska-Koral, dr, Uniwersytet Śląski

17. Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, dr, Queen's University Belfast; Politechnika Warszawska

18. Grzegorz Dobrowolski, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

19. Bogdan Dolnicki, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski

20. Adam Doniec, dr, r.pr.

21. Sławomir Dudzik, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

22. Magdalena Fedorowicz, dr. hab., prof. UAM., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

23. Paweł Filipek, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

24. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, dr hab., Uniwersytet Wrocławski

25. Mariusz Fras, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

26. Dawid Gregorczyk, dr, Uniwersytet Śląski

27. Anna Gronkiewicz, dr, Uniwersytet Śląski

28. Łukasz Gruszczyński, dr hab., prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

29. Ewa Gruza, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski

30. Agnieszka Grzelak, dr hab. prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

31. Teresa Grzeszak, doc. dr, Uniwersytet Warszawski

32. Monika Jagielska, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

33. Mariusz Jagielski, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

34. Joanna Jagoda, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

35. Jowanka Jakubek-Lalik, dr , Uniwersytet Warszawski

36. Marcin Janik, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

37. Aleksander Kappes, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

38. Agnieszka Kastelik-Smaza, dr, adwokat

39. Zdzisław Kędzia, prof. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

40. Piotr Kładoczny, dr, Uniwersytet Warszawski

41. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, dr hab., prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

42. Paweł Kowalski, dr, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

43. Agata Kozioł, dr, Uniwersytet Śląski

44. Atina Krajewska, dr, University of Birmingham

45. Jerzy Kranz, dr hab., prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

46. Witold Kurowski, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

47. Justyna Łacny, dr hab., prof. PW, Politechnika Warszawska

48. Maciej Łaszczuk, adwokat

49. Ewa Łętowska, prof. dr hab., członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU

50. Andrzej Mączyński prof. dr hab., em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego

51. Modrzejewska Małgorzata, dr, Uniwersytet Warszawski

52. Marcin Matczak, dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski

53. Arwid Mednis, dr, radca prawny, Uniwersytet Warszawski

54. Monika Namysłowska, dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

55. Artur Nowak-Far, Instytut Prawa, Skoła Główna Handlowa

56. Jerzy Pisuliński, prof. dr hab. Uniwersytet Jagielloński

57. Monika Płatek dr hab, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

58. Adam Ploszka, dr, Uniwersytet Warszawski

59. Katarzyna Pokryszka, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

60. Piotr Pomianowski, dr hab., r.pr., Uniwersytet Warszawski

61. Wojciech Popiołek, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski

62. Przemysław Kamil Rosiak, LLM College of Europe Brugge

63. Anna Pudło-Jaremek, dr, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

64. Krzysztof Radzikowski, dr, doradca podatkowy, Uniwersytet Warszawski

65. Lidia Rodak, dr, Uniwersytet Śląski

66. Joanna Ryszka, dr hab., prof. UO, Uniwersytet Opolski

67. Wojciech Sadurski, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski, University of Sydney

68. Krzysztof Skotnicki, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki

69. Jacek Skrzydło, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

70. Olga Śniadach, dr, Uniwersytet Gdański

71. Rafał Stankiewicz, dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski

72. Hanna Suchocka, dr hab., prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

73. Katarzyna Sychta, dr, Uniwersytet Śląski

74. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski

75. Monika Szwarc, dr hab., prof. PAN, Polska Akademia Nauk

76. Paulina Twardoch, dr, Uniwersytet Śląski

77. Jakub Urbanik, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski

78. Stanisław Waltoś, prof. dr hab. Uniwersytet Jagielloński

79. Roman Wieruszewski, prof. dr hab., Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Poznaniu

80. Marzena Wojtczak, dr, Uniwersytet Warszawski

81. Aneta Wiewiórkowska-Domagalska, dr, European Legal Studies Institute, Universität Osnabrück

82. Anna Wyrozumska, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki

83. Mirosław Wyrzykowski, dr hab, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

84. Mateusz Żaba, dr, Uniwersytet Śląski

85. Jarosław Zagrodnik, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

86. Jerzy Zajadło, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański

87. Andrzej Zakrzewski, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski

88. Kazimierz Zgryzek, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski

89. Dorota Zienkiewicz, dr hab., Uniwersytet Śląski

 

Opublikowano:: 7.01.2020
Komunikat Kapituły Funduszu Seniora

Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych na posiedzeniu 4 grudnia br. podsumowała działalność w zakresie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych dla radców prawnych seniorów.

Z satysfakcją odnotowujemy potrzebę kontynuowania takiej formy spotkań seniorów. Znajduje ona wyraz zarówno we frekwencji uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach, jak i licznie wyrażanych podziękowaniach uczestników tych spotkań. W 2019 r. radcowie prawni seniorzy ze wszystkich okręgowych izb uczestniczyli w poszczególnych spotkaniach i oprócz możliwości wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń o imprezach integracyjnych organizowanych przez Kluby Seniora ich macierzystych okręgowych izb, mieli możliwość poznania fragmentów naszego kraju, a także korzystania z wypoczynku i rehabilitacji sanatoryjnej. Ze szczególną przyjemnością pragnę podkreślić, że spontanicznie powstał zwyczaj podejmowania uczestników przez Kluby Seniora w siedzibie okręgowych izb, jeśli na tym terenie odbywa się impreza. W 2019 r. miało to miejsce w Białymstoku, Kielcach i w Zielonej Górze.

Informuję również, że Kapituła Funduszu Seniora na posiedzeniu 4 grudnia br. zaaprobowała inicjatywę Rady Klubów Seniorów w sprawie zorganizowania w 2020 r. ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów.

W załączeniu komunikat Kapituły w tej sprawie. Komunikat zawiera także informację o kontynuowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora turnusach sanatoryjnych. Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów radców prawnych seniorów do uczestnictwa w zaproponowanych spotkaniach integracyjno-wczasowych i sanatoryjnych.

r.pr. Mieczysław Humka
Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora

Opublikowano:: 3.01.2020
Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2020 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2020 r.

 

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:

 1. doktorów nauk prawnych,
 2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 6. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
 7. osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. osób, które w terminie określonym w art. 24(1) ustawy o radcach prawnych nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych,
 9. osób, o których mowa w art. 29(2) ust. 2 ustawy o radcach prawnych;

na dzień 24 marca 2020 r. godz. 10.00 - część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 25 marca 2020 r. godz. 10.00 - część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 26 marca 2020 r. godz. 10.00 - część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 27 marca 2020 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

Zgodnie z treścią art. 36(2) ust. 2 ustawy o radcach prawnych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wybranej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną mieszczącą się w siedzibie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu ul. Chełmińska 16, kod 87-100, dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w:

Toruniu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, nowomiejski, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski i miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń i Włocławek.

 

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 8 lutego 2020 r. - przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 3 marca 2020 r. - przez osoby, które odbyły aplikację radcowską.

Opłata egzaminacyjna wynosi 2 080 (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt) złotych.

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin radcowski w 2020 r.”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:

1.   zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,

2.   oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio:

1.    kwestionariusz osobowy,

2.    życiorys,

3.    dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,

4.    kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

5.    dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,

6.    dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,

7.    dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,

8.    dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4 - letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,

9.    dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,

10.  dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

11.  oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski,

12.  3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Opublikowano:: 3.01.2020
Zaproszenie do lektury "Kwartalnik Nieruchomości"

Szanowni Państwo,

 

w załączeniu przesyłamy kolejny numer kwartalnika Nieruchomości@ wydawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z życzeniami miłej lektury.

 

Poniżej przesyłamy link do strony kwartalnika:

https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/

Opublikowano:: 2.01.2020
Hotel Mercure Warszawa Centrum - współpraca w 2020 r.

Informujemy, że KRRP będzie kontynuować w roku 2020 współpracę z Hotelem Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54 (w sąsiedztwie Złotych Tarasów).

Tak jak w latach ubiegłych, zawarta umowa przewiduje rezerwację miejsc noclegowych po cenach preferencyjnych – rezerwacji może dokonywać zarówno KRRP jak również OIRP oraz każdy radca prawny i aplikant radcowski indywidualnie, za okazaniem legitymacji, powołując się na umowę zawartą przez KRRP (Umowa nr 190757, Aneks nr 7 z 25.11.2019 r.).

W wyniku negocjacji obniżone zostały ceny pokoi superior w tzw. niskich terminach a pozostałe ceny pokoi pozostają takie jak w 2019 roku.

Obniżona została również cena za parking w weekend (piątek-niedziela) - będzie ona wynosić 40 PLN brutto za miejsce za dobę (w tygodniu 65 PLN).

 

                                             Standard  1-osob.          Standard 2-osob

01.01-28.02.2020                      369 PLN                         438 PLN

01.07-31.08.2020              Superior   1-osob.          Superior 2-osob.

01.12-31.12.2020                      409 PLN                         478 PLN

 

                                             Standard 1-osob.            Standard 2-osob.

01.03-30.06.2020                       399 PLN                          468 PLN

01.09-30.11.2020                Superior  1-osob.            Superior 2-osob.

                                                   499 PLN                           568 PLN

 

                                                                 Weekend

                                                            (piątek-niedziela)                     

                                            

                                               Standard 1-osob.           Standard 2-osob.

01.01-28.02.2020                    290 PLN                           330 PLN   

01.07-31.08.2020                 Superior 1-osob.            Superior 2-osob.

01.12-31.12.2020                      330 PLN                          370 PLN

 

                                             Standard 1-osob.            Standard 2-osob.

01.03-30.06.2020                      299 PLN                          339 PLN

01.09-30.11.2020               Superior  1-osob.            Superior 2-osob.

                                                   399 PLN                          439 PLN

Dane kontaktowe Hotelu:

- rezerwacja: tel.: 22 697 38 76; 77; e-mail: H3385-RE@accor.com

- recepcja: tel.: 22 697 39 99.

Opublikowano:: 2.01.2020
Marsz Tysiąca Tóg (11.01.2020)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA zaprasza do udziału w Marszu Tysiąca Tóg!

Hasło: PRAWO DO NIEZAWISŁOŚCI, PRAWO DO EUROPY

„Tym razem nie planujemy przemówień, ani wznoszenia żadnych haseł.

Spotkajmy się wszyscy ubrani w togi w dniu 11 stycznia 2020 w Warszawie aby wyrazić sprzeciw wobec zamykania prawnikom ust, a także aby wyrazić nasz szacunek dla prawa krajowego i europejskiego”

Start: 15:00 Sąd Najwyższy

W załączeniu – szczegóły zaproszenia.

Opublikowano:: 31.12.2019
Nowy program ubezpieczeniowy od 1 stycznia 2020 roku

Informujemy, że 11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

W ramach umowy, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Składka ubezpieczeniowa za ochronę pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł (19 zł miesięcznie), przy jednoczesnym wzroście minimalnej sumy gwarancyjnej ze 100 000 EUR do 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów (wzrost uzupełniającej sumy gwarancyjnej do 300 000 EUR).

Umowa Generalna umożliwia również skorzystanie radcom prawnym oraz kancelariom prawnym z palety dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz innych ubezpieczeń majątkowych.

Ubezpieczenia dobrowolne dostępne w programie to:

 1. Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
 4. Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
 5. Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
 7. Ubezpieczenie mienia kancelarii.

Nowy program ubezpieczeniowy wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Informujemy także, że w związku z koniecznością jednoznacznej identyfikacji radców prawnych, jako osób objętych ubezpieczeniem, za pośrednictwem okręgowych izb radców prawnych ubezpieczycielowi oraz brokerowi udostępnione będą dane osobowe radców prawnych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu, numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego (w tym e-mail). Dane te zostaną wykorzystane przez ubezpieczyciela wyłącznie w celach związanych z zawartym ubezpieczeniem zaś przez brokera w celu wystawiania certyfikatów i obsługi umowy.

Certyfikat na rok 2020 potwierdzający ubezpieczenie oraz warunki aktualnej Umowy Generalnej, w tym ofertę ubezpieczeń dobrowolnych, otrzymają Państwo zgłaszając się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. :

e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com

tel.: 22 318 85 38

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. na e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod telefonem 723 330 343.

Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl

W  załączeniu:

1. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia radców prawnych; 

2. Umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych;

3. Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpiczenie radców prawnych;

4. Informacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia radcó prawnych. 

Opublikowano:: 30.12.2019
Zaproszenie na V Międzynarodowe Targi Prawnicze

W imieniu Krakowskiej Izby Adwokackiej oraz Barcelońskiej Izby Adwokackiej (ICAB) zapraszamy Państwa na V Międzynarodowe Targi Prawnicze ("Legal Fair"), które odbęda się w Krakowie w dniach 16-18 kwietnia 2020 r.

Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie internetowej://www.cracowbarassociation.com

Opublikowano:: 18.12.2019
Zwolnienie z opłacania składki w wysokości 8 zł

Informujemy, że w związku z uchwałą z dnia 31 maja 2019 r. Krajowej Rady Radców Prawnych z dniem 1 stycznia 2020 r. przyznano zwolnienie emerytom, rencistom a także osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne i otrzymującym zasiłki pielęgnacyjne, oraz niewykonującym zawodu radcy prawnego z obowiązku opłacania składki w wysokości 8 zł miesięcznie.

W celu uzyskania powyższego przywileju osoba zainteresowana powinna powiadomić Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych o istnieniu powyższej okoliczności.

Prosimy o ewentualne zgłaszanie do biura OIRP w Toruniu okoliczności stanowiących podstawę uzyskania zwolnienia.

 

Opublikowano:: 18.12.2019
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Życzenia szczęśliwych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym

w nadchodzącym Nowym 2020 Roku

w imieniu

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Toruniu oraz własnym składa

 

Ryszard Wilmanowicz

Dziekan Rady OIRP w Toruniu

Opublikowano:: 13.12.2019
Zaproszenie na IV Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegach Terenowych.

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku przesyła w załączeniu zaproszenie do udziału w IV Mistrzostwach Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Biegach Terenowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym komunikacie

Opublikowano:: 12.12.2019
Nowy numer Biuletynu AEA-EAL

Szanowni Państwo

W załączniku nowy numer Biuletynu AEA-EAL.

Strony