tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Zwolnienie z opłacania składki w wysokości 8 zł

Zwolnienie z opłacania składki w wysokości 8 zł

Informujemy, że w związku z uchwałą z dnia 31 maja 2019 r. Krajowej Rady Radców Prawnych z dniem 1 stycznia 2020 r. przyznano zwolnienie emerytom, rencistom a także osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne i otrzymującym zasiłki pielęgnacyjne, oraz niewykonującym zawodu radcy prawnego z obowiązku opłacania składki w wysokości 8 zł miesięcznie.

W celu uzyskania powyższego przywileju osoba zainteresowana powinna powiadomić Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych o istnieniu powyższej okoliczności.

Prosimy o ewentualne zgłaszanie do biura OIRP w Toruniu okoliczności stanowiących podstawę uzyskania zwolnienia.

 

Tagi: 
Zwolnienie z obowiązku opłacania składki w wysokości 8 zł miesięcznie