tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym

Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym

Dnia 5 kwietnia 2019 roku (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbędzie się druga z cyklu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych pod nazwą ,,Toruńskich Spotkań z Prawem Handlowym".

W tym roku Konferencja obraduje pod hasłem ,,Nadużycia w spółkach". Inicjatorem oraz organizatorem wydarzenia jest Zakład Prawa Handlowego UMK.

,,Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym" mają formułę bliską seminariom specjalistycznym, z akcentem na dyskusję. Tematyka obrad koncentruje się na prawie spółek, prawie przedsiębiorców, prawie rynku kapitałowego oraz szeroko rozumianej problematyce prawa gospodarczego prywatnego.

,,Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym" zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, a także Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1. Konferencja jest nieodpłatna.

2. Liczba uczestników nie jest ograniczona. Komfortowy przebieg obrad jest zapewniony dla 250 Gości.

3. Zgłoszenia na Konferencję będą przyjmowane do dnia poprzedzającego obrady (czwartek 4 kwietnia) na adres handlowe@umk.pl. - należy podać wyłącznie stopień naukowy albo tytuł zawodowy, imię i nazwisko oraz afiliację. Organizatorzy potwierdzą uczestnictwo w formie automatycznej wiadomości e-mail wysłanej z adresu handlowe@umk.pl.

Udział w konferencji jest zapewniony także bez potwierdzenia.

4. Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat.

5. Przyznanie punktów szkoleniowych dla przedstawicieli samorządów zawodowych zależy od stanowiska macierzystych jednostek (obrady będą trwały 4 godziny zegarowe).