tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej.

Studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej.

Szanowni Państwo.

Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe,na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu skierowane do osób zatrudnionych lub kandydujących na stanowiska różnych szczebli w organach administracji rządowej i samorządowej, jak również osób zatrudnionych lub kandydujących na stanowiska w administracji prywatnej, innych instytucjach, które w pracy zajmują się problemami prawnymi.

.Studia kierowane są do absolwentów dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich.

Czas trwania: 2 semestry

Kierownik studiów: dr Dorota Sylwestrzak

Koszt studiów: 4 400 zł

Zajęcia odbywają się  w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.law.umk.pl/student/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-w-zakresie-administracji-publicznej/

Warunki kwalifikacji: ukończenie studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich)  

Miejsce składania dokumentów:

dziekanat Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,

ul. Władysława Bojarskiego 3, p. 21

(od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15:30)

Wymagane dokumenty:

 

  •  kwestionariusz osobowy          
  • 1 zdjęcie
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia wpłaty (na pierwszym zjeździe)

III. Kontakt

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, p. 21
tel. (56) 611 41 20
email: kolecka@umk.pl