tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Pomoc prawna z urzędu w sprawach karnych

Pomoc prawna z urzędu w sprawach karnych

W związku z obowiązkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych corocznego przedłożenia wykazów radców prawnych deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu oraz wykazu pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym, uprzejmie przypominamy o możliwości zadeklarowania gotowości do udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu.

Przypominamy również, że na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz. U. z 2015 r. poz. 920), na okręgowe izby radców prawnych nałożony został obowiązek zapewnienia dyżurów radców prawnych w siedzibach sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości danej OIRP. W związku z powyższym czekamy na zgłoszenia chętnych radców prawnych, uprawnionych do pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych, którzy w razie potrzeby podjęliby się zastępstwa radcy prawnego pełniącego tzw. dyżur obrończy w celu zapewnienia oskarżonemu obrońcy w postępowaniu przyspieszonym.

W załączeniu przekazujemy listę sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości OIRP w Toruniu. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych, ze wskazaniem sądu rejonowego, w którym będą mogły wykonywać czynności obrońcy (można wskazać dowolną liczbę sądów). Zgłoszenia prosimy nadsyłać pod adresem e-mail: oirp@torun.oirp.pl

UWAGA: Osoby, które w poprzednim roku zadeklarowały gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej  z urzędu oraz  wpisały się na listę dyżurujących nie muszą dokonywać zgłoszenia - zostaną ujęte w tegorocznym wykazie. O ile jednak chciałyby zrezygnować z pełnienia dyżurów prosimy o stosowną informację i aktualizację danych przekazanych wcześniej Izbie na karcie ewidencyjnej.

W załączeniu:

Karta ewidencyjna;

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na pełnienie dyżuru poza siedzibą sądu

Lista sądów rejonowych pozostających w obszarze właściwości OIRP w Toruniu.