tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> PILNE Potrzebna pomoc dla Małgosi i Tosi

PILNE Potrzebna pomoc dla Małgosi i Tosi

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Fundacji Radców Prawnych w Bydgoszczy zwraca się o wsparcie finansowe dla naszej Koleżanki – radcy prawnej Małgorzaty Joachimiak, która od kilku miesięcy zmaga się z poważną chorobą nowotworową żołądka zagrażającą jej życiu. Z uwagi na wielomiesięczny już proces leczenia odbyty w Polsce oparty z uwagi na rozległe przerzuty na wyniszczającej chemioterapii (wykluczone jest leczenie operacyjne) związanej z bólem i cierpieniem psychicznym, które zmusiło naszą Koleżankę do zaprzestania wykonywania pracy zawodowej oraz co najistotniejsze z uwagi na  wyczerpanie możliwości leczenia naszej Koleżanki w Polsce, potrzebne jest pilne zebranie środków finansowych na odbycie terapii Małgosi w Niemczech – gdzie podjęto się dalszego jej leczenia. Niestety na dzień dzisiejszy wiąże się to z wydatkiem w wysokości 100.000 EURO, a o dalszych kosztach zadecydują tamtejsi lekarze w zależności od bieżących potrzeb i skuteczności podjętej terapii.

Niestety ten rozpaczliwy apel potęguje jeszcze szczególnie trudna sytuacja finansowa i osobista naszej Koleżanki związana z faktem, iż ma ona na utrzymaniu  dwie córki, w tym młodszą 8-letnią niepełnosprawną córkę Tosię, u której stwierdzono opóźnienie rozwoju psychoruchowego oraz padaczkę objawową. Od 5-tego miesiąca życia Tosia musi być poddawana codziennej rehabilitacji aby w przyszłości miała jakiekolwiek szansę na samodzielne funkcjonowanie. Zabiegi te również pochłaniają wszystkie pozostałe dochody rodziny, które są na wyczerpaniu. Niestety NFZ finansuje rehabilitację tylko co kilka miesięcy jedynie przez dwa tygodnie (metoda NTD Bobath) lub 1 x w tygodniu (metoda Vojty – gdzie w przypadku tej metody należy odbywać ćwiczenia  codziennie). Na dzień dzisiejszy Tosia mówi pojedyncze wyrazy, porusza się chociaż nie jest to prawidłowy chód i wymaga ciągłej oraz systematycznej pracy. Apel o wsparcie dla Tosi załączamy odrębnie.

Natomiast jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą Koleżankę w walce o jej zdrowie i przywrócić jej nadzieję na życie, prosimy o przekazywanie środków pieniężnych niezależnie od ich wysokości na fundacyjne konto:

Fundacja Radców Prawnych

rachunek bankowy: mBANK S.A. O/Bydgoszcz 58 1140 2017 0000 4802 0443 8032

z dopiskiem: „PRZYJACIELE DLA GOSI” LUB „DAROWIZNA DLA GOSI”

Ratujmy naszą Koleżankę i pamiętajmy, że każdy kiedyś może potrzebować podobnej pomocy !

Zarząd Fundacji Radców Prawnych