tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Nowy wzór karty ewidencyjnej i zawiadomienia o wykonywaniu zawodu

Nowy wzór karty ewidencyjnej i zawiadomienia o wykonywaniu zawodu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z dyspozycją Sekretarz KRRP pani Elwiry Szurmińskiej-Kamińskiej przesyłamy w załączeniu:

  1.  Uchwałę Nr 187/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.
  2.  Uchwałę Nr 776/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.
  3. Uchwałę Nr 777/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej wraz z załącznikiem.

4. Uchwałę Nr 778/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego wraz załącznikiem.