tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Komisja Praw Człowieka - bieżące informacje

Komisja Praw Człowieka - bieżące informacje

Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza do zapoznania się z artykułem pt. „Polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w świetle standardów prawa Unii Europejskiej” napisanym przez r.pr. Mirosława Wróblewskiego – członka Komisji Praw Człowieka KRRP. Materiał dostępny jest w załączeniu oraz pod tym linkiem.

Artykuł został opublikowany w „Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego”, które to czasopismo dostępne jest także online pod adresem: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppk

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Streszczenie: Opracowanie przedstawia aktualną problematykę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, poczynając od wskazania historycznych już prób wprowadzenia nowych, ujednoliconych regulacji, mających w założeniu obejmować większość zawodów prawniczych, aż do uchwalenia przepisów statuujących Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i tzw. ustawy dyscyplinującej sędziów. Autor przeprowadza pogłębioną analizę regulacji dyscyplinarnych pod kątem testu zgodności z normami prawa UE i koniecznością zapewnienia przez prawo krajowe efektywności unijnych rozwiązań prawnych. [źródło streszczenia: „Polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w świetle standardów prawa Unii Europejskiej”, r.pr. Mirosława Wróblewskiego]

 

Aktualne informacje związane z sytuacją prawników w Turcji – 26.09.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem w języku angielskim zawierającym bieżące informacje dotyczące trudnej sytuacji prawników w Turcji – w ostatnich dniach doszło do wielu kolejnych aresztowań. Tym samym Śmierć Ebru Timtik niestety nie zakończyła prześladowań tureckich prawników. Nadal potrzebują oni wsparcia międzynarodowej społeczności prawników, a także nagłaśniania ich sytuacji w mediach zagranicznych.

Załączony raport został przekazany i podpisany przez czterech indywidualnych tureckich prawników, są nimi: Barış Çelik, Murat Akkoç, Nurullah Albayrak, Ömer Turnalı.

 

Raport ODIHR nt. tegorocznych wyborów prezydenckich w Polsce

Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza do zapoznania się z raportem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka ODIHR nt. wyborów prezydenckich przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28 czerwca i 12 lipca 2020 r. Dokument dostępny jest w języku angielskim w załączeniu oraz na stronie internetowej ODIHR pod linkiem: https://www.osce.org/odihr/elections/poland/464601