tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 19 lutego 2019 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu Porozumienia powołującego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Porozumienie zostało podpisane przez 4 toruńskie samorządy zawodowe:

– Okręgową Izbę Radców Prawnych

– Okręgową Radę Adwokacką

– Okręgową Radę Lekarską

– Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych

W spotkaniu w imieniu naszej izby wziął udział Dziekan Rady Ryszard Wilmanowicz. Obecni byli przedstawiciele ww. samorządów: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu adw. Wiktor Indan – Pykno, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu lek. dent. Wojciech Kaatz oraz Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu Tomasz Krzysztyniak.

Celem powołanego Forum jest m.in. ochrona samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, wzajemne wspieranie i występowanie w obronie interesów grupowych członków Forum, inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy, monitorowanie procesu legislacyjnego.